Selbumøtet – Betraktninger fra en uinvitert møtedeltaker

Mattis Danielsen fra Guevteli Saemieh NSR som var tilstede på gårsdagens grunneiermøte i Selbu har skrevet noen betraktninger om gårsdagens selsomme møteopplevelse.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
07.06.2019
NSR

Selbumøtet – Betraktninger fra en uinvitert møtedeltaker

Jeg har lyst å legge godviljen til å si at arrangør ikke visste hvilken gavepakke fra EDL han hadde bestilt – Men ordstyrer sa de var klar over det.

Jeg har lyst å legge godviljen til å si at dette var for å belyse og diskutere utfordringer knyttet til næring.
Men hvordan kan “… der må presiseres at samer er et blandingsfolk, og kan derfor ikke være urfolk …” tolkes som et uttrykk for dette?

Jeg har lyst å legge godviljen til å si at ordførerne i gjeldende kommuner tok sterk avstand fra dette. Med godvilje kan jeg si at Tydals ordfører gjorde dette.
Jeg så ikke Selbus ordfører.
Mulig han var taus.

Røros og Midtre Gauldals eventuelle representanter vet jeg ingenting om.
Holtålen hadde sin varaordfører.
Derfra hørtes intet.

Tankegodset som fremstilte samene som en listig (men konstruert) elite og undertrykker, som sprer sitt hegemoni via naive politikere.

Jeg har lyst å legge godviljen til å si at de fleste stilte spørsmål ved dette tankegodset. Tankegodset som fremstilte samene som en listig (men konstruert) elite og undertrykker, som sprer sitt hegemoni via naive politikere.
Å si at flere forlot møtet i stille protest.
At ingen satt nikkende og godtok.
Det kan jeg ikke.

Jeg har lyst til å si at mange lokalpolitikere var møtt opp og høyrøstet markerte sin avstand til forhistorisk tankegods.
Det kan jeg heller ikke.

To politiske representanter fra henholdsvis MDG og Venstre gjorde dette. Ære være dem.

Jeg har lyst å kunne si at dette ikke er et uttrykk for utbredte grumsete holdninger.
Det vet jeg ikke. Men at det kan påvirke i en sånn retning, er det vel ingen tvil om?

Det jeg derimot kan si er at å lefle med slike teorier og tanker aldri fremmer hverken samarbeid, tillit, forståelse eller kunnskap.

Mer enn noen gang trenger vi politikere, som uredd står opp og kjemper mot urett og forhistorisk tankegods.

De gir derimot veldig ubehagelige assosiasjoner. Til propaganda, uhyggelige hvite hetter og marsjerende brune skjorter

Jeg kan ikke si annet at foredragene ene og alene hadde til hensikt å marginalisere, og fremstille samer og reindrift i et utelukkende konspiratorisk og negativt lys.

Jeg skal legge godviljen til å håpe at arrangør og deltakere kan reflektere litt over det som ble presentert, også i en mellommenneskelig kontekst. At dere var enige i at dette var et godt møte, har jeg derimot fryktelig vanskelig å forstå.

Mer enn noen gang trenger vi politikere, som uredd står opp og kjemper mot urett og forhistorisk tankegods. Som tør å være forbilder i etiske og moralske spørsmål. Som ikke stilltiende aksepterer slike holdninger. Eller prøver å kneble de med samme virkemiddel.

Akkurat den strategien har den sørsamiske befolkingen god erfaring med. Vi har brukt den selv. Men den fungerer åpenbart kun til et visst punkt.