Jervestammen øker, noe må gjøres!

De tre siste årene har jervestammen økt svært mye. Derfor har Sametingsrepresentant Karen Anette Anti for Norske Samers Riksforbund (NSR) fra fra Gaisi valgkrets løfter opp en ny sak om jervebestand for Sametingets plenum.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
14.10.2020
NSR

Jervestammen øker, noe må gjøres!

– Reindrifta sliter med store rovdyrtap, og jeg frykter for konsekvensene av den økende jervestammen. Tiltakene som foreligger idag bidrar ikke til å få antallet rovdyr til det nivået som Stortinget har bestemt, sier Karen Anette Anti

Nylige tall fra Rovdata, som overvåker rovdyrbestandene i Norge, viser at det i 2020 var 63 jerveynglinger i landet. Dette er 24 flere ynglinger en bestandsmålet på 39 ynglinger som stortinget har fastsatt.

Denne ukontrolerte økningen i jervestammen kan ikke få fortsette!

– Denne ukontrolerte økningen i jervestammen kan ikke få fortsette! Klima- og miljødepartementet må ta bestandsmålet Stortinget har vedtatt på alvor, og komme med tiltak som gjør at vi får jervebestanden ned på et akseptabelt nivå, fortsetter Anti.

– Skadefelling og konfliktforebyggende tiltak holder ikke når vi ser at jervebestanden øker dramatisk over de nasjonale målene. For å få jervestammen ned på det nivået Stortinget faktisk har vedtatt, mener jeg at man burde se på tiltak som skuddpremie, avslutter Anti.

For flere kommentarer, kontakt Karen Anett Anti på mobil 90069944

 

Foto: Marie Louise Somby // Árvu