Hvordan støtte NSRs arbeid?

Alle kan bli medlemmer hos oss, og på det viset være med å jobbe for det samiske samfunnet og for en samisk fremtid. Du kan også støtte oss på andre vis.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
12.10.2023
NSR

Hvordan støtte NSRs arbeid?

Bli medlem

NSR har snart 1400 medlemmer, og er en forening i vekst. Med deg på laget kan NSR jobbe som uavhengig samisk stemme og frivillig organisasjon, til beste for det samiske samfunnet.

Hovedmedlem (eldre enn 25 år ved årets slutt): 150 kroner.

Barne- og ungdomsmedlem (25 år eller yngre ved årets slutt): 50 kroner.

 

Bli medlem enten gjennom å holde kamera over QR-koden eller sende SMS til 2090 med tekst NSR MEDLEM navn adresse epost fødselsdato eller ved å fylle ut skjemaet på denne siden.

Alle som støtter vårt formål og våre vedtekter kan bli medlem hos oss.

§ 2 Formål

  • NSR vil fremme likeverd, solidaritet og fredelig sameksistens mellom folk og folkegrupper og respekt for menneskets avhengighet av naturen.
  • NSR vil virkeliggjøre samisk selvråderett og sikre en samisk fremtid som ett folk i egne områder.
  • NSR vil bidra til å opprette og fullføre samisk folkestyre ved aktivt å delta i demokratiske valg.
  • NSR vil sentralt, gjennom SOL og via sine lokallag bidra og fremme til varierte og allsidige samiske kulturaktiviteter og tilbud.

Her kan du lese våre vedtekter.

Lokallag og årskontingent

Som medlem i NSR kan du ta del i aktivitetene i våre lokallag. Vi har to medlemskategorier, avhengig av hvor gammel du er:

Hovedmedlem (eldre enn 25 år ved årets slutt): 150 kroner.

Barne- og ungdomsmedlem (25 år eller yngre ved årets slutt): 50 kroner.

Alle kan bli medlem i NSR. Fulle demokratiske rettigheter i våre lokallag eller i landsmøte oppnås fra og med fylte 15 år. Har du andre spørsmål om medlemskap kan du ta kontakt på nsr@nsr.no eller +47 950 18 809.

Støtte NSR

Ønsker du å støtte vårt arbeid for det samiske samfunnet økonomisk? Donasjoner kan sendes på Vipps til NSR donasjon #69115 eller overføres til bankkonto 4901.13.78756 (IBAN: NO7849011378756, SWIFT/BIC: SNOWNO22).