Har du en idé til ungdomsarrangement? Vi har pengene!

Nå er det igjen tid for å søke om nye Frifond-midler! Men hva er frifond-midler? Det er rett og slett en kjempeenkel måte å søke om penger til ungdomsarrangementer på! Og det beste er at det bare er fantasien som setter grenser for hva dere kan finne på. Trenger du en ny kofte til den intergalaktiske koftedagen? Eller vil du rett og slett bare se det samiske favorittbandet i hjembygda? Da har du kommet til rett sted!

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
09.12.2020
NSR

Har du en idé til ungdomsarrangement? Vi har pengene!

Nedenfor finner du en miniguide til søknadsskriving.

Men først litt om støtteordningen:

NSR har fått tildelt midler forvaltet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) over ordningen Frifond Organisasjon. Støtteordningen er opprettet for å styrke det frivillige barne- og ungdomsarbeidet i lokallagsleddet. Midlene må søkes om av hvert av NSRs lokallag som ønsker støtte, og kan enten utløses som prosjektstøtte dersom det søkes om støtte til gjennomføring av spesifikke prosjekter, eller det kan utløses som driftsstøtte til ungdomslag, eller som driftsstøtte til lokallag som hadde medlemmer yngre enn 26 år i 2018. Kort oppsummert kan vi si det slik:

Mottakere: Ungdommer i NSR
Formål: Styrke lokal barne- og ungdomsaktivitet
Aldersgrense: For de under 26 år (og eventuelt de eldre som får lov til å være med på moroa)
Frist for gjennomføring: 31. desember 2021
Søknadsfrist: 19. desember 2020
Støtteformer: a) driftsstøtte til ungdomslag, eller b) driftsstøtte til lokallag med barne- og ungdomsmedlemmer, eller c) ren prosjektstøtte
NB! Søknadene skal leveres på eget søknadsskjema som hvert lokallag har fått tilsendt på epost!

NSRs interne retningslinjer for bruken av midlene kan du laste ned her.

Fra LNU refereres følgende om bruken av midlene:

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner, frittstående grupper og foreninger. Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoner og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå. (…) Midlene skal gå til organisert og frivillig barne- og ungdomsaktivitet lokalt i Norge (…)

Landsrådet for norges barne- og ungdomsorganisasjoner

NSR har utfyllende retningslinjer, men i grove trekk kan vi si at lokallagene står nesten helt fritt til å utforme prosjekter (så lenge de foregår lokalt, og så lenge de retter seg inn mot ungdom yngre enn 26 år). Retningslinjene har dessverre et punkt om at aktiviteten IKKE kan foregå utenfor Norge eller brukes til aktivitet utenfor Norge. Dette er et krav LNU setter og som NSR som grenseløs samisk organisasjon må rette seg etter i dette tilfellet.

NSRs interne frifondutvalg vil behandle søknadene som kommer inn. NSRs interne frifondutvalg består i perioden 2019-2020 av:

  • Anne Marja Jannok Jåma
  • Mathias Eilert Olsen
  • Aslak Heika Hætta Bjørn (ungdomssekretær)

Spørsmål kan rettes til fungerende sekretariatsleder Aslak Heika Hætta Bjørn (Aslak.heika@nsr.no / +47 993 73 650)

Superguide til verdens enkleste støtteordning:

 

1. Ha en idé!

Som nevnt er det bare din egen fantasi som setter grenser for hva man kan søke om penger til. Eksempler på tidligere frifondprosjekter: grafittikurs med Anders Sunna, konsert med Katarina Barruk, juleverksted, filmvisning, barnesangverksted, diverse matkurs og så videre!

2. Ta kontakt med ditt lokallag

Lokallagenes styrer har fått tilsendt informasjon om dette, så medlemmene oppfordres til å ta kontakt med lokallaget for å sette i gang aktivitet eller søke midler til prosjekter! Sjekk oversikten over lokallagene, og ta kontakt med noen i styret. Lokallaget må godkjenne prosjektet og sende inn søknaden.

3. Skriv en prosjektbeskrivelse

En prosjektbeskrivelse høres kanskje vanskelig ut, men dette er det absolutt ikke! En prosjektbeskrivelse trenger ikke være lang, men den må gi oss en grei oversikt over hva prosjektet går ut på, hvem som er målgruppen og når prosjektet skal gjennomføres. Husk tittel på prosjektet! Eksempel på en superenkel prosjektbeskrivelse:

Tittel: Sjøsamisk bungeejumping
Prosjektet går ut på å samle samisk ungdom i alderen 16–26 år for å hoppe i strikk fra Gorsabrua i Kåfjorddalen som strekker seg over det 153 meter dype Sábetjohk-juvet. Prosjektet vil foregå i slutten av juni, sannsynligvis helga 17.–19. juni.

4. Lag et budsjett

Ikke noe kløpper på tall? Frykt ikke, heller ikke når det kommer til budsjett krever vi mye. Det viktigste er at du setter av en halvtime til å sjekke de faktiske kostnadene knyttet til prosjektet. Og så må du huske å sette opp en oversikt over inntekter og utgifter. For bonuspoeng kan du også skrive en liten kommentar der du forteller hva hvert av utgiftspostene inneholder. Her er et eksempel:

Inntekter
NSR – Frifondmidler: 11400 NOK

Utgifter
Strikkhoppavgift: 9800 NOK
Transport – driftstoffutgifter: 600 NOK
Mat og snacks. 1000 NOK
Tot: 11400 NOK

Sum (inntekter og utgifter): 0 NOK

Kommentar:
Vi har beregnet ti plasser til prosjektet. Det koster 980 per pers å hoppe i strikk hos Lyngenfjord Bungee. Vi har også medregnet drivstoffutgifter for 3 biler. I tillegg ønsker vi å kjøpe inn litt mat og snacks til turen. Vi ønsker å gjøre dette mest mulig tilgjengelig for ungdom og tar derfor ikke deltakeravgift.

5. Det er ingen skam å utsette

… men husk å si ifra. Det er ikke alltid ting går som planlagt og det kan hende man må utsette prosjektet, eller endre litt på innholdet i det. Det går som regel helt fint så lenge prosjektet gjennomføres før 31. desember 2021.