Giitu Aili!

Aili Keskitalo har vært en NSR presidentkandidat ved Sametingsvalg siden 2005, og president i til sammen 9 år. NSR har bedt vår påtroppende president Silje Karine Muotka om å skrive noen ord om Aili som takk for innsatsen.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
20.10.2021
NSR

Giitu Aili!

Giitu Aili / Tusen takk Aili!

Av Silje Karine Muotka, påtroppende Sametingspresident.

Det arbeid som Aili Keskitalo har gjort gjennom hennes virke som Sametingspresident i over ti år er fantastisk.

Hun har reformert Sametinget med å legge til rette for at samenes folkevalgte organ har hatt like mange kvinnelige som mannlige representanter i tre perioder. Et likestilt folkevalgt organ hører til sjeldenhetene, og valgresultatet etter dette valget viser at vi fortsatt må jobbe aktivt for å sikre at like mange kvinnelige som mannlige representanter velges som folkevalgt.

Plassen her er for liten til å gjengi alle politiske resultatene hun har drevet frem

Jeg har fått jobbe under Keskitalos ledelse siden 2003, og personlig må jeg få trekke frem at hennes lederstil og hennes kunnskap er i særklasse. Hun gir sine medarbeidere tillit, hun stiller de riktige spørsmålene og hun gir støtte når man trenger det mest. Det har vært en sann glede og en ære å ha fått muligheten til å følge en sånn kapasitet som Keskitalo så tett over alle disse årene.

Et sitat som Keskitalo har kommet med angående forholdet mellom den samiske delen og den norske delen av befolkningen er: «Vi lever i et skjebnefellesskap der våre roller er forutbestemt. Majoritetsbefolkningen med arven fra å ha fornorsket, vi samer med arven fra å ha opplevd fornorsking. Å kunne bryte ut av disse forutbestemte rollene er vår utfordring».

Aili prioriterte det politiske arbeidet for å få etablert en sannhets- og forsoningskommisjon. Gjennom det arbeidet tilbys vi en mulighet til å bryte ut av dette mønsteret vi ufrivillig har med oss etter 150 års fornorskingspolitikk. Det er også et eksempel på det solide politiske arbeidet som Keskitalo har stått i bresjen for.

Å kunne sikre gjennomslag for konsultasjonsloven er en annen av de sentrale politiske seirene som Keskitalo har sikret.

Det internasjonale språkåret ble også et eksempel på en av Keskitalo sine mange klare resultater da året ble et urfolks språktiår etter hennes gode ledelse av språkåret internasjonalt.

Noen har karakterisert Keskitalo som «vår tids Elsa Laula Renberg»

Plassen her er for liten til å gjengi alle de store politiske resultatene hun har drevet frem gjennom sin dyktige ledelse. Jeg vil imidlertid takke fra oss i hele NSR for at hun ikke bare har ledet på solskinnsdager, men at hun også har vist stort lederskap når det er kriser. I hennes presidentperioder har vi opplevd at det har vært maktskifter og det har hun taklet med den største verdighet. Hun har vist oss alle at man skal reise seg etter nederlag og kjempe videre. For dette skal hun også huskes.

Noen har karakterisert Keskitalo som «vår tids Elsa Laula Renberg». Hennes navn står etter vår mening også solid i egen innsats. Hun vil bli husket for hennes store og dyktige lederskap som vår aller første kvinnelige sametingspresident.

Å åpne sørsamisk barnehageavdeling Svaale på Plassje/Røros skjedde i strålende solskinn. Det var en politisk seier som kan virke liten for utenforstående, men som har alt å si for fremtiden for sørsamisk språk. Keskitalo har selv sagt at denne dagen har hun gjemt i sitt hjerte som en av de vakreste dagene i politikken.

Jeg er helt sikker på å få se Keskitalo i andre sentrale roller for og i det samiske samfunnet fremover. Det er det bare å glede seg til. Og også å høre hennes kloke ord i Guovdageainnu sámiid searvi og på våre landsmøter.

Jeg vil med dette, på vegne av hele NSR, takke fra hjertet for innsatsen Aili Keskitalo har gjort for oss alle i over ti år som vår president.