Frys inntekter fra menneskerettighetsbrudd

Det er nå 2 år siden Høyesterett fastslo at vindkraftturbinene på Fosen er brudd på menneskerettighetene. For ett år siden behandlet NSRs 47. landsmøte Fosen-saken. Saken er dessverre like aktuell siden Høyesterettsdommen ikke har ført til at menneskerettsbruddene har opphørt

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
12.10.2023
NSR

Frys inntekter fra menneskerettighetsbrudd

Vindkraftverkene på Fosen er fortsatt i drift og det er et pågående menneskerettsbrudd på Fosen. NSR mener det er svært alvorlig at regjeringen ennå ikke har truffet noen tiltak for å etterleve Høyesterettsdommen. Dette undergraver tilliten til rettsstaten, noe som kan få alvorlige konsekvenser for samfunnet for øvrig.  

– NSR mener at omsetningen fra de menneskerettsstridige vindindustrianleggene må fryses. Det er alvorlig og uakseptabelt at man tjener penger på grunnlag av en ulovlig konsesjon som bryter menneskerettighetene, sier leder i NSR Beatrice Iren Fløystad.

Videre ber NSR regjeringen, i konsultasjoner med Sametinget, om å forbedre lovverket, slik at vi i fremtiden ikke skal oppleve areal- og utbyggingsvedtak som krenker samenes menneskerettigheter. Blant annet bør muligheten for å gi tillatelse til forhåndstiltredelse og utbygging før en inngrepssak er rettslig avklart, avvikles i samiske områder.

Fløystad er tilstede i Oslo sammen NSRs organisatoriske nestleder Vidar Andersen og NSRs politiske nestleder Beaska Niillas for å støtte opp om aksjonene i forbindelse med 2 årsdagen for Fosen-dommen. 

  Det er beklagelig at vi igjen må ut å aksjonere for å få staten til å gjøre slutt på menneskerettighetsbrudd. Skal Norge fortsette å være en rettsstat må staten ta ansvar. Og andre folk må også våkne opp fordi dette gjelder ikke bare reindriftssamer på Fosen, dette handler om rettssikkerheten til den vanlige mann i gata, fordi hvilken stat får vi når staten ikke følger opp det Høyesterett fastslår, trenger vi egentlig en Høyesterett da? spør Fløystad.

Staten selv gjennom Statkraft har både bygget ut og driver vindkraftverkene. På Storheia i Sør-Fosen sijte eier Statkraft 52,1% av aksjene, mens Nordic Wind Power Da eier 40% og Aneo 7,9%. Statkraft solgte sine andeler på Roan i Nord-Fovsen sijten til Aneo og Stadtwerk Munchen.

    Eierstrukturen forteller oss om en stat som gjennom Statkraft tjener penger på dette menneskerettighetsbruddet. Alle som mottar inntekter generert gjennom de vindturbinene på Fosen tjener penger på ulovlig vis, konstaterer Fløystad. 

Fortjenesten gjennom menneskerettighetsbruddet er nå oppi 1 milliard kroner. 

– Det er meget drøyt. Her må selskapene selv ta en ansvar å fryse bruken av midlene, fordi det nytter ihvertall ikke å vente på regjeringen, sier Fløystad. 

 Aksjonene pågår for fullt i Oslo og Statkraft stilles nå til ansvar gjennom pågående aksjoner utenfor deres kontorer på Lysaker. 

  Det er mange som har kviet seg for å aksjonere igjen, og mange som har noe annet valg om de vil fortsette å ha verdige liv som same, og det er urovekkende og trist, avslutter Fløystad.

 

Her kan du lese LM-saken i sin helhet.