Etterlyser et klimatilpasningsfond for reindriftsavtalen

Denne uka vedtar Sametinget sine innspill til årets reindriftsavtale. Mathis Nilsen Eira, sametingsrepresentant i NSR, mener at det må gjøres mer gjennom reindriftsavtalen for å at reindrifta skal kunne møte klimaendringer.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
03.12.2020
NSR

Etterlyser et klimatilpasningsfond for reindriftsavtalen

Denne uka vedtar Sametinget sine innspill til årets reindriftsavtale. Mathis Nilsen Eira, sametingsrepresentant i NSR, mener at det må gjøres mer gjennom reindriftsavtalen for å at reindrifta skal kunne møte klimaendringer.

– Vi som jobber tett på naturen hver dag, er de som først føler klimaendringene på kroppen. Vi reindrifta står i første linje i møte med klimaendringene, som truer tradisjonell reindrift som vi kjenner den, sier Eira.

I reindriftsavtalen er det satt av penger til et krisefond, for å hjelpe reindriftsutøvere i krisetider. I tillegg til dette krisefondet, ber Sametinget i sine innspill til reindriftsavtalen om at det lages en kompensasjonsordning for inntektstap til reindrifta etter beitekrisa. Eira tror at slike kriser vil komme oftere i tida som kommer.

– Ved beitekrisa i vinter var krisefondet tomt lenge før beitekrisa var det, noe som viser at midler til krisehåndtering må økes. Men jeg etterlyser også ordninger som gjør at vi i reindrifta nå kan starte å tilpasse drifta vår de endringene vi allerede ser i naturen,sier Eira.

Et klimatilpasningsfond for reindrifta lar oss være føre-var, og lar oss investere i omstillingstiltak allerede nå

– Klimaendringer gjør at vi må tilpasse oss en ny arbeidshverdag. Flere og nye innsekter gir oss nye veterinærbehov, og endringer i forhold og været gjør at vi må investere i annet utstyr, og nye hms- og sikkerhetstiltak. Et klimatilpasningsfond for reindrifta lar oss være føre-var, og lar oss investere i omstillingstiltak allerede nå, fortsetter Eira.

I tillegg til å foreslå et klimatilpasningsfond, foreslår NSR/NSR-Sáb, Flyttsamelista, Senterpartiet og Åasg ordninger gjennom reindriftas utviklingsfond for å hjelpe reindriftsutøvere investere i driftsmidler som snøscootere og annet utstyr.

– Mange reindriftutøvere i etableringsfasen trenger hjelp til å anskaffe seg utstyr, og det finnes i dag ikke ordninger for dette. I tillegg vet vi at endrede forhold på grunn av klimaendringer ytterligere øker behovet for å investere i utstyr, avslutter Mathis Nilsen Eira.