Ále čierut min duššiid dihti // Ikke la oss gråte forgjeves

Kl 12 overrekkes Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport til Stortinget. Arbeidet har pågått over flere år og mange samer har delt sine opplevelser om fornorskningens konsekvenser til kommisjonen.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
01.06.2023
NSR

Ále čierut min duššiid dihti // Ikke la oss gråte forgjeves

– Jeg håper at fremleggelsen i dag blir det første av mange viktige steg for et bedre fellesskap, sier Beatrice Iren Fløystad, leder i NSR.

Kartleggingen over konsekvensene av den statlige fornorskningspoltikken mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner har pågått over flere år.

– Arbeidet har tatt 5 år og angår oss både på individbasis og på samfunnsnivå, og det er viktig at vi nå får til et krafttak for å rette opp i uretten som har skjedd, sier Fløystad.

Fremleggingen av rapporten er et historisk øyeblikk, og forhåpentligvis vil kommisjonens anbefalinger bidra til forsoning og rettferdighet.

For mange har det vært tungt å dele av personlige erfaringer og opplevelser i møte med kommisjonen. Fornorskningspolitikken har påført mange skam over sin samiske bakgrunn og tilhørighet.

– Jeg håper at tidsvitnenes sår ikke er åpnet opp forgjeves, og at rapporten blir tatt i mot med ydmykhet og et åpent sinn av storsamfunnet, sier Beaska Niillas, parlamentarisk leder i NSR.

NSR har store forventninger til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, og ikke minst til oppfølgingen, sier Fløystad som er tilstede i Oslo sammen med Beaska Niillas.

– Sannhet innebærer at alle deler av det samiske samfunnet føler seg hørt og forstått. Forsoning krever at også den norske majoritetsbefolkningen tar innover seg rapportens innhold og at man er bevisst over fornorskningspolitikkens historie og dens konsekvenser. Man kan ikke forsones alene, hele samfunnet må være med. Vi håper at fremleggingen av rapporten bare er starten, at Norges befolkning er klare til å lytte og at arbeidet får en verdig og god oppfølging, sier Fløystad.

Kontakt:

Beatrice Iren Fløystad, leder NSR: 415 10 105 / +46 80 544 89 40
Beaska Niillas, Parlamentarisk leder i NSR: +47 91856318