500 dager med menneskerettighetsbrudd

For 500 dager siden dømte Høyesterett i storkammer vindfraktverkene på Fosen ulovlig satt opp. Siden da har regjeringen nektet å følge opp dommen. Mens regjeringen tier, brytes menneskerettighene til samene på Fosen hver dag.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
23.02.2023
NSR

500 dager med menneskerettighetsbrudd

Read in English further down👇

I dag morges okkuperte samiske ungdommer Olje- og energidepartementet i Norge. Det er beklagelig at vi må ty til slike midler for å belyse den pågående krenkelsen av menneskerettigheter i Norge.

Den 11. oktober 2021 konkluderte Høyesterett i Norge med at vindkraftverkene på Storheia og Roan på Fosen krenker samenes menneskerettigheter, og derfor er konsesjonen ugyldig og vindturbinene står ulovlig.

ICCPR-artikkel 27 danner grunnlaget for denne saken. ICCPR-artikkel 27 fastslår at: “I de stater der etniske, religiøse eller språklige minoriteter eksisterer, skal personer som tilhører slike minoriteter ikke nektes retten, i fellesskap med de andre medlemmene av sin gruppe, til å nyte sin egen kultur, utøve sin egen religion eller bruke sitt eget språk.”

Vindkraftverkene gjør reindrift umulig for samene på Fosen, siden reinen unngår industri som dette. Dermed blir de nektet å utøve sin samiske kultur.

Det har gått 500 dager siden dommen, men Norges stat lukker øynene og lar turbinene stå. Den lytter dermed ikke til sin egen øverste domstol – Høyesterett.

This morning Sámi youth occupied the Oil- and Energy department of Norway. It’s a shame that we have to go to such measures to highlight the ongoing Human Right violation in Norway.

Oct 11th 2021 the Supreme Court of Norway concluded that the wind power plant you see on the picture violates sámi and human rights, and is therefore illegal.

ICCPR Article 27 is the foundation of this case. ICCPR Article 27 states that:
“In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language.”

The powerplant makes reindeer husbandry impossible for the sámis in the district, as reindeer avoid industry such as this. And therefore is sámi culture denied.

500 days has passed since the verdict, but the state of Norway closes its eyes and lets the turbines turn, neglecting its own highest court.