Samisk ungdom – Sápmis fremtid

Samisk ungdom er kulturbærere, forbilder og Sápmis fremtid. Samisk ungdom bor i 4 nasjoner, Sverige, Norge, Finland og deler av Russland. Unge samer bor i byer, bygder og tettsteder.

Hva og hvem er samisk ungdom?

Samisk ungdom er kulturbærere, forbilder og ikke-minst Sápmis fremtid.

Unge samer jobber innenfor reindrift, skole, sykehus, teknologi, bedrifter, til havs eller på landet. Unge samer er urbane samer, reindriftsamer, sjøsamer, skogssamer og samer i jordbruket og skogbruket.

Samisk ungdom er mangfoldig, og mangfold er en rikdom for kulturen, de samiske språkene og historien til den samiske befolkningen.
Noen snakker det samme samiske språket, mens noen gjør ikke det. Over hele Sápmi er det ni gjenlevende samiske språk. De er sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk, enaresamisk, skoltesamisk, kildinsamisk og tersamisk.
Selv når det er lagt landegrense mellom oss, snakker forskjellig språk og holder på med forskjellige ting så har samisk ungdom én ting til felles. Vi hører til Sápmi og er ett folk. Selv hvor i Sápmi vi befinner oss, så har vi et stort fellesskap og samhold mellom oss.

Unge samer er aktivister, forkjempere og engasjerte. Vi støtter hverandre og hjelper til hverandre uansett utfordring vi møter på over landegrensene. Det skjer mye urettferdighet ovenfor oss samer i hele Sápmi, blir det mye å kjempe for og mye å bære på våres skuldre. Derfor er det så viktig at samisk ungdom backer hverandre.

Samisk ungdom er stolte og sterke. Samisk ungdom er veldig flink til å engasjere  seg og kjempe for ting. Men det er utrolig viktig å huske på at samisk ungdom må også kunne bare være. Ikke stå i forsvarsmodus og representere alltid, men også kunne bare være same eller en selv.