Nytt styre i NSR Nuorat for 2021-2022

Vi har nylig fått et nytt ungdomsutvalg i NSR. Vi takker det tidligere utvalget for arbeidet de har gjort. Den nye gjengen er spent og klar for oppgavene som er i vente. Maren Benedicte Nystad Storslett fortsetter som leder, og de resterende medlemmene kan du lese om her.

Kategori
NSR Noerh
Forfatter
NSR
Dato
30.03.2021
NSR Noerh

Nytt styre i NSR Nuorat for 2021-2022

NSR Nuorat 2021-2021 består av:

  • Maren Benedicte Nystad Storslett (leder)
  • Ole-Fredrik Vándar (1. nestleder)
  • Maajja-Krihke Bransfjell (2. nestleder)
  • Anne-Marja Kristine Jannok-Joma (medlem)
  • Piere Åvla Bransfjell (medlem)
  • Ellinor Skartland (medlem)
  • Elle Márgget Nystad (varamedlem)
  • Sara Katrine Aleksandersen (varamedlem)
  • Elle Rávdná Näkkäläjärvi (varamedlem)
  • Elle Risten Appfjell Eira (varamedlem)

Første møte

Til å begynne med har vi hatt et digitalt møte der vi alle fikk presentert oss selv og bli litt kjent med hverandre, i tillegg til at vi fikk en gjennomgang av hva oppgavene til NSR-N består av. Vårt andre møte endte opp med å bli et hybridmøte, der enkelte møtte fysisk, mens andre deltok digitalt. På dette møtet har vi gått dypere inn i planlegging av ulike arrangementer, i tillegg til videre organisering av styret inn i ulike ansvarsområder. Ole-Fredrik Vándar ble valgt til 1. nestleder, og Maajja-Krihke Bransfjell ble valgt til 2. nestleder.

Gleder meg til en ny periode i NSR Nuorat. Det er en dyktig og mangfoldig gruppe som nå skal lede NSRs ungdomsvirksomhet!
– Maren Benedicte Nystad Storslett

Maren Benedicte fra Guovdageaidnu, Ole-Fredrik fra Ájluokta og Maajja-Krihke fra Prahke utgjør en god miks av en ledergruppe, med erfaringer og kjennskap til forskjellige områder. Sammen med resten av NSR-N skal de nå ta over arbeidet i utvalget.

Vi også i gang med å presentere oss selv på vår offisielle Instagramprofil. Ta gjerne en titt innom for å bli bedre kjent med hvert enkelt medlem.

Mine hjertesaker er blant annet hjertespråket, naturbevaring, åpenhet og samisk selvbestemmelse
Ellinor Skartland

Jeg er nytt styremedlem og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med resten!
Piere-Åvla Bransfjell

Vi ser alle frem imot en spennende tid og et spennende arbeid med NSR-N!