Sosialpolitikk også inn i samarbeidsavtaler

Her kan du lese Anja Thonhaugens innlegg til behandlingen av saken om samarbeidsavtaler i Sametingets plenumsmøte oktober 2022.

Kategori
Návuona sámiid searvi
Forfatter
NSR
Dato
12.10.2022
Návuona sámiid searvi

Sosialpolitikk også inn i samarbeidsavtaler

Skrevet av: Anja Thonhaugen, Nordre valgkrets

Møteleder,

Store økninger i matvarepriser, drivstoff og energi går hardt ut over enkeltmennesker økonomisk, også i samiske områder. Alle disse faktorene skaper økt bekymring for voksende fattigdom i samiske områder. I 2017 fikk vi høre at i Kautokeino lever hvert femte barn i fattigdom, i 2018 fikk vi høre at i Nesseby er ca 15% rammet av barnefattigdom og samme år fikk vi også høre at Karasjok har 12% barnefattigdom.

Dette gir sterkt inntrykk.

Det trengs en utvikling av sosialpolitikk på Sametinget og også få dette inn i samarbeidsavtaler.

I forbindelse med at Sametinget høsten 2022 forhandler med Alta kommune om å revidere samarbeidsavtalen, ber Sametinget om at det arbeides inn et punkt knyttet til økt barnefattigdom og sosialt arbeid. Sametinget og Alta kommune kan i fellesskap bidra til videreutvikling av Alta matstasjon sine tilbud for videreformidling av overskuddsmat i Alta.

Mange har behov for å bruke Alta matstasjon sitt tilbud og de melder også om økt pågang det siste året. Alta matstasjon har også startet et samarbeid med Frivillighetssentralen i Kautokeino som gjør at virksomheten har tilbud i Kautokeino med jevne mellomrom, og de har også ønsker om å utvide dette til flere kommuner i området. Sametinget og Alta kommune kan i fellesskap være med på å bistå til dette.