Høringsuttalelse til samfunnsplanen i Áhkkánjárga – Narvik

IBSS har levert høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel i Narvik kommune. I høringen tar IBSS opp flere forhold om samisk språk, kultur og samfunn.

Kategori
Iinná ja biras sámiid searvi
Forfatter
Iinná ja biras sámiid searvi
Dato
08.02.2022
Iinná ja biras sámiid searvi

Høringsuttalelse til samfunnsplanen i Áhkkánjárga – Narvik

Kommuneplanens samfunnsdel skal brukes til å forme og gi retning for Narvik kommune i årene fremover. Planen skal beskrive utfordringer og fastsette langsiktige mål og strategier. Planen skal være førende for alt arbeid i kommunen.

– Vi er glade for kommunen ønsker å ivareta og fremme samisk språk, kultur og samfunnsliv, sier styremedlem i IBSS, Randi Nymo.

IBSS mener imidlertid at kommuneplanens samfunnsdel bør styrkes og konkretiseres.

– Vi mener at den samiske historien til Áhkkánjárga må løftes tydligere fram, f.eks. ved å synliggjøre samiske stedsnavn. Vi etterlyser også at kommunen skal søke seg inn i forvaltningsområdet for samiske språk. Videre savner vi omtale og ambisjoner for de samiske næringene, som reindrift, sier Nymo.

IBSS etterlyser også en komite for markering av samenes nasjonaldag.

– Vi ønsker også at kommunen etablerer en komite for markeringen av samenes nasjonaldag, hvor de samiske organisasjonene er representert, avslutter Randi Nymo.

Les høringsuttalelsen fra IBSS her.

Bilde: Randi Nymo, fra avdukingen av minnesmerket ved Silsandmoen kirkegård i Narvik, hvor bl.a. samiske graver ble skjendet under 2. verdenskrig.