Årsmøteuttalelse – Stopp all hets, mobbing, hatmeldinger og diskriminering

IBSS sitt årsmøte 2021 kom med denne uttalelsen og appellen appell om at hetsing, mobbing og diskriminering av etniske grupper, folks religionsutøvelser og politiske standpunkter, kvinner og seksuelle minoriteter må stoppes.

Kategori
Iinná ja biras sámiid searvi
Forfatter
Iinná ja biras sámiid searvi
Dato
03.09.2021
Iinná ja biras sámiid searvi

Årsmøteuttalelse – Stopp all hets, mobbing, hatmeldinger og diskriminering

Negative eller hatefulle forestillinger om «de andre» har dype røtter i samfunnet vårt. I lang tid dominerte ideen om at mennesker kunne deles inn i ulike grupper basert på medfødte egenskaper, og dette ble brukt som argument for underordning og diskriminering. Dette har det imidlertid vært oppgjør med etter hvert som det har kommet flere folkegrupper til Norge. Vi husker at Thorbjørn Egners vise fra 1954 om «Hoa Hottentott som var en liten negergutt og hadde fjær på hodet sitt og ring på tommeltoa», ble forbudt i 1990- årene. Visa ble nemlig funnet å ha diskriminerende og krenkende undertone. Og så har fremveksten av menneskerettigheter og forskning tilbakevist idéen om raser.

Men har det blitt slutt? Nei, selv om det i dag er allment anerkjent at alle mennesker er like mye verdt, så preger ulike former for gruppefiendtlighet fortsatt samfunnet vårt. Det kommer blant annet til utrykk i form av hets og mobbing av ulike etnisiteter og mot mennesker med andre religioner enn kristendom som fram til 2012 var Norges statsreligion. Kvinner, mennesker med kjønnsidentitet utenom det som ansees som vanlig og politiske meningsbærende, utenom det gjengse, diskrimineres også. Personer som er fiendtlig mot en gruppe, er ofte fiendtlig mot andre grupper også.

I Norges lille land har vi de senere år erfart hets og hatske utsagn overfor samer. I media har vi lest flere saker om dette.

Høsten 2019 ble en same, slått ned i Tromsøs gater fordi han hadde på seg kofte. Høsten 2020 ble en ung jente trakassert på bussen i Tromsø fordi hun snakket samisk.

Også andre steder, ja i våre nærområder i Sør-Troms og nordre Nordland, har det skjedd ubehagelige ting. I nye Tjeldsund kommune har samiske barn fra markebygdene opplevd hets og trakassering i skolegården på tettstedet hvor de har skoletilbud. Dette har ifølge foreldrene eskalert etter at Tjeldsund kommune / Dielddanuori suohkan fra 1.juli 2020, ble en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Skjellsord som samejævel, finnsatan og lappjævel har blitt brukt (Harstad Tidende 08.12.2020). Vi erfarer også at reindrifta er under hardt press i møter med lokale private interesser, og reindriftsamer får mange sleive og nedsettende bemerkninger. I nordnorske aviser og på sosiale medier framstår en begrenset, men høylytt og påståelig polemikk mot det meste av framgang for samisk kultur og rettigheter.

IBSS/NSR sine medlemmer har erfaring med at hatske og diskriminerende ytringer basert på samisk etnisitet kan bli bagatellisert med begrunnelsen om at «dere samer må da tåle noe» og utsagn om hvorfor skal samene ha «særegne rettigheter».

Samisk språk- og kulturivaretakelse og arbeid for rettigheter står sentralt for langt de fleste unge samer i dag, og de ønsker at etterkommerne skal ha muligheter til å erverve seg samisk språk, noe som deres foreldre ikke hadde og de selv ikke automatisk har. Dette kan muligens vekke forargelse hos de som trodde og tror at statlig fornorskingspolitikk har maktet å sette stopper for samiske språk- og kulturytringer for fremtida. Når så samiske foreldre står på for at deres barn skal lære samisk, og krever at samisk skal være et fag på skolen, så utløser det harme. En strategi med hetsing og trakassering kan være et forsøk å trampe på og å kue samiske kulturytringer som løftes fram og er i god blomstring. I så fall er det en likhet til det MDG- politikeren, miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, nå opplever. Berg hetses grovt for sitt ikke vestlige utseende og som MDG- politiker. Hun har til og med mottatt voldelige trusler. Mobbingen eskalerte da hun kom med støtte til et opprop for Palestina og gikk mot Israel. At hun som barn av innvandrere, og dertil som kvinne, våger å tilkjennegi politiske meninger vekker harme i enkelte kretser.

IBSS/NSR sitt årsmøte 2021 vil med denne uttalelsen komme med en appell om at hetsing, mobbing og diskriminering av etniske grupper, folks religionsutøvelser og politiske standpunkter, kvinner og seksuelle minoriteter stoppes.
Stopp all diskriminering, hets og mobbing.

Gjør som olje- og energiminister Tina Bru sa om mobbinga av Lan Marie Nguyen Berg og stå opp og si: Nå er det nok.