Sámi Klinihka må få eget styre og budsjett nå

I dag er Sámi Klinihka, som eneste formelle samiske behandlingstjenesten, underlagt Finnmarkssykehuset. NSR mener at det er nødvendig at Sámi Klinihka organisers på et høyre nivå, herunder Helse Nord RHF, hvor de da får et eget styre og budsjett.

Kategori
Iinná ja biras sámiid searvi
Forfatter
NSR
Dato
09.03.2022
Iinná ja biras sámiid searvi

Sámi Klinihka må få eget styre og budsjett nå

Denne uken behandler Sametingets plenum saken Samiske spesialisthelsetjenester – Organisering av Sámi Klinihkka. I dag er Sámi Klinihka, som eneste formelle samiske behandlingstjenesten, underlagt Finnmarkssykehuset. NSR mener at det er nødvendig at Sámi Klinihka organisers på et høyre nivå, herunder Helse Nord RHF, hvor de da får et eget styre og budsjett.

Det haster å få til en omorganisering av Sámi Klinihka. Med eget styre og budsjett gis Sámi Klinihka muligheten til selv å prioritere og videre utvikle sin virksomhet, med de prioriteringer de selv ser som nødvendig, sier Helén Storelv-Rabone, som sitter i oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen for NSR.

Med eget styre og budsjett gis Sámi Klinihka muligheten til selv å prioritere og videre utvikle sin virksomhet

Saken er en oppfølging av plenumssaken 28/20 Fremtidig utvikling av samiske spesialisthelsetjenester. Vedtaket slår fast at dagens organisering av samiske spesialisthelsetjenester ikke oppfyller samers rett som urfolk, deriblant retten til selvbestemmelse i planlegging, utforming og organisering av helsetjenester. Siden den gang har det vært lite utvikling innenfor de samiske spesialhelsetjenestene. Både fagmiljøer og brukergrupper har varslet om at dagens organisering fører til nedprioriteringer og en negativ utvikling av dette helsetilbudet. 

På sikt ønsker vi en eget nasjonalt samisk helseforetak. Men det haster med å få til en omorganisering allerede nå. Vi har samiske pasienter og brukergruppe i hele landet, som har krav på et likeverdig helsetilbud. Og i møte med helsevesenet skal oppleve at de får gjøre rede for egne behov på sitt morsmål og blir møtt av helsepersonell som også innehar samisk kulturforståelse, sier Helén Storelv-Rabone.

Foto Helén Storelv-Rabone: Árvu/Sametinget