Vi trenger en ny retning i dagens vernepolitikk

NSR mener at det er gjennom tradisjonell samisk bruk at man bevarer naturen og naturmangfoldet best, og mener det er behov for en ny retning i dagens vernepolitikk.

Kategori
Guovdageainnu sámiid searvi
Forfatter
Guovdageainnu sámiid searvi
Dato
07.12.2023
Guovdageainnu sámiid searvi

Vi trenger en ny retning i dagens vernepolitikk

NSR mener at det er gjennom tradisjonell samisk bruk at man bevarer naturen og naturmangfoldet best, og mener det er behov for en ny retning i dagens vernepolitikk.

Skrevet av Maren Benedicte Nystad Storslett, Sametingsrepresentant NSR

La oss ha det klart, det er utfordringer med dagens norske vernepolitikk. Mange samer har blitt utestengt fra egne tradisjonelle områder, uten å ha mulighet til å ferdes og høste av områdene. Samtidig som nasjonalparkene promoteres som villmark og uberørte områder for å tiltrekke turister til områdene.

Jeg mener det er verdt å reflektere over hvorfor nettopp disse områdene er vernet.

Samisk tradisjonell bruk, med en bærekraftig forvaltning av naturen, gjør nemlig at mange steder i Sápmi fortsatt har verdifull natur igjen. Det samme ser vi også i andre områder der urfolk selv har forvaltet egne områder. FNs naturpanel er også tydelig på at i områder som er brukt og forvaltet av urfolk står det mye bedre til med naturmangfold og økosystemer enn i andre områder.

Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at det er gjennom bærekraftig bruk iht. samiske tradisjoner at våre områder best bevares til neste generasjon. Derfor mener vi at den nasjonale implementeringen av Naturavtalen i Norge må bli et vendepunkt i miljømyndighetenes holdninger til samisk kulturutøvelse, naturforvaltning og bærekraftig bruk.

NSR ser behov for nye praksiser og bevaringsmodeller når det nå skal vernes eller bevares nye områder i Norge. Norge er nemlig forpliktet til å følge opp Naturavtalen med å verne 30% av natur og vann innen 2030. For oss er det viktig at de ivaretar samers rett til å bruke og forvalte egne områder. Det gjøres ved å tilrettelegge for videreføring av samiske høstningstradisjoner, næringer og andre naturpraksiser. Lokal samisk kunnskap må også sikres ved etablering og forvaltning av bevaringsområder, samt at personer med denne kunnskapen er representert i forvaltningsorganene.

Bevaringsområdenes formål må være å gi en varig beskyttelse mot irreversible inngrep som skader naturen, for eksempel gruvedrift, kraftindustri og masseturisme. Men samtidig tilrettelegge for bærekraftig bruk iht. samiske tradisjoner.

Sametinget har allerede tidligere i høst vedtatt sine forventinger til Norges implementering av Naturavtalen, hvor mye av dette er adressert. Dette valgte blant annet største opposisjonsparti Nordkalottfolket å stemme imot. Noe som kom overraskende da de tidligere har signalisert enighet i NSRs oppfattelse av vern gjennom bruk.

Denne uken behandler Sametinget en oppfølgingssak av dette, som går på behovet for nye bevaringsmodeller og revidering av Naturmangfoldloven. Vi håper på bred enighet i Sametinget om at nye modeller og praksiser må på plass, for å sikre samisk kulturutøvelse og høstingstradisjoner.