Valgdag

Valgdagen for sametingsvalget og stortingsvalget i 2021 er fastsatt til mandag 13. september 2021.

Testing the post

Dato
13.09.2021
Sted
Norge