Kommunene må erkjenne og beklage fornorskningspolitikken mot samene

Iinná ja Biras Sámiid Searvi har i uttalelse fra årsmøtet 26. juli 2023 bedt kommunene i Nordre Nordland og Sør-Troms om å erkjenne og beklage egen rolle i fornorskningspolitikken av samene.

Kategori
Iinná ja biras sámiid searvi
Forfatter
Iinná ja biras sámiid searvi
Dato
04.08.2023
Iinná ja biras sámiid searvi

Kommunene må erkjenne og beklage fornorskningspolitikken mot samene

Iinná ja Biras Sámiid Searvi / Hinnøy og omegn sameforening (IBSS) viser til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, som ble overlevert til Stortinget 1. juni 2023.

IBSS mener at rapporten er et viktig steg videre i arbeidet med å anerkjenne og adressere historisk urettferdighet og overgrep mot samene. Rapporten dokumenterer fornorskingen og inneholder også enkeltmenneskers historier om blant annet hets og trakassering, som konkrete eksempler på konsekvensene av fornorskningspolitikken. Rapporten viser også at det frem til dagens dato, med et pågående menneskerettighetsbrudd mot samene på Fosen, er en manglende vilje hos myndighetene til å respektere samenes menneskerettigheter.

Rapporten viser at det i Vesterålen foregikk et språkskifte på 1800-tallet, og at samisk språk og kultur ble mer usynlig og for mange ble kulturen tapt. Samtidig har rapporten dokumentert noe av den samiske motstanden mot fornorskingspolitikken, herunder omtale av Ofoten samelags valgfremstøt i 1921 og 1924.

De samiske bygdene har på tross av fornorskningspolitikken vært livskraftige. Fra nyere tid tar rapporten frem Sáráhká Sámemánák, en privat samisk barnehage, grunnlagt av samiske kvinner i markebygdene i Sør-Troms og Nordre Nordland. Initiativet fikk støtte fra sentrale og regionale myndigheter, men lokalt var derimot ikke alle myndighetsrepresentanter like positive, og barnehagen opplevde også å bli motarbeidet av egne sambygdinger. Så sent som i 1992 nektet kommunestyret i daværende Skånland kommune å skilte på samisk i tillegg til norsk, selv om stedsnavnsloven var entydig angående flerspråklig skilting. I alle kommuner i regionen finnes det historier om hvordan kommunene både var aktive og passive aktører i fornorskningen av samene.

IBSS forventer at myndighetene følger opp tiltakene i rapporten. IBSS vil særlig peke på kommunenes ansvar for å erkjenne sin egen rolle i fornorskningspolitikken og konsekvensene som det har hatt for samene i egen kommune. IBSS ber på denne bakgrunn kommunene i Nordre Nordland og Sør-Troms om å beklage for deres rolle i fornorskningspolitikken.

Kontaktinformasjon: IBSS-leder Helén Storelv- Rabone, tlf 482 78 778