Inge Anders Svonni er oppnevnt til Sametingets eldreråd

Inge Anders Svonni fra IBSS er oppnevnt til Sametingets eldreråd, som er et rådgivende organ for sametingsrådet og skal bistå Sametinget i utformingen av Sametingets eldrepolitikk.

Kategori
Iinná ja biras sámiid searvi
Forfatter
Iinná ja biras sámiid searvi
Dato
30.03.2022
Iinná ja biras sámiid searvi

Inge Anders Svonni er oppnevnt til Sametingets eldreråd

Inge Anders Svonni, som er av grunnleggerne av IBSS, er oppnevnt til Sametingets eldreråd.

Eldrerådet kommer med innspill til sametingsrådets planlagte meldinger, planer og redegjørelser innenfor de enkelte fagområdene, men tar også opp andre saker som er aktuelle for samiske eldre.

Frank Bertheussen fra Ballangen er oppnevnt som vara for eldrerådet.

Medlemmer i Sametingets eldrerådet 2022-2025: leder Kristine Julie Eira (Kautokeino), Inge Anders Svonni (Lødingen), Rávdna Anti (Oslo), Laila Somby Sandvik (Karasjok) og Toamma Bientie (Storforshei).

Varaer: Annie Leonore Henriksen (Hammerfest), Inga Pettersen Lindi (Nesseby), Ingrid Jåma (Oslo), Frank Bertheussen (Narvik) og Viktor Johnsen (Alta)

Hvis du ønsker å gi innspill til Sametingets eldreråd, kan Inge nås på tlf. 402 94 529 eller an-ande@online.no