Doaibmaprográmma

GIELLA

NSR áigu bargat dáid áššiid ovdii:

 • ahte ásahuvvo bearráigeahččanorgána dahje áittardeaddji sámegiela ektui, earret eará sihkkarastin dihte ahte sámelága giellanjuolggadusat čuvvojuvvojit
 • ahte ásahuvvojit eanet sámi giellaguovddážat
 • ahte giellaguovddážiid vuođđoruhtadeapmi nannejuvvo
 • ahte ásahuvvo máŋggajagáš strategalaš prográmma sámi giellaguovddážiidda, sihkkarastin dihte eanet einnostumi giellaguovddážiid prošeaktabargguide
 • ahte movttiidahttojuvvo ávkkástallat giellaguddiid ja reálagelbbolašvuođa sámegielaoahpahusas juohke dásis
 • ahte sámi báikenamat geavahuvvojit geaidnogalbbain ja kárttain gos sámi báikenamat gávdnojit
 • ahte hutkojuvvojit eanet sámi geaidnonamat gos dat lea lunddolaš
 • ahte buot almmolaš visttiide sámi guovlluin biddjojit galbbat sámegillii
 • ásahit sámegielat láidesteddjiid movttiidahttin dihte sámegiela geavaheapmái ásahusain
 • láhčit sámegiela geavaheapmái diehtojuohkin- ja gulahallanteknologiijas
 • láhčit vai leat hálli sátnegirjjit sámegillii
 • buvttadit eanet prográmmaid dihtortelefuvnnaide ja neahttabreahtáide sámegillii
 • ahte sámegiella šaddá lunddolaš oassin mánáid árgabeaivvis earret eará multimediaid ja girjjálašvuođa bokte
 • joatkit rávisolbmooahpahusloktema mas lea sámegiella guovddážis
 • heivehit Sámelága giellanjuolggadusaid vai sámi geavaheddjiid dárbbut leat guovddážis
 • heivehit Sámelága giellanjuolggadusaid nu ahte dat bohtet ávkin buot sápmelaččaide, beroškeahttá guđe gielddas ásset
 • ahte rávis sápmelaččaid vuoigatvuohta sámegielaoahpahussii sihkkarastojuvvo lága ja ruhtadanortnegiid bokte, earret eará dan bokte ahte oastit olbmuid friddja barggus oahppan dihte sámegiela bargoáiggis.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.