Handlingsprogram

HELSE OG OMSORG

NSR vil arbeide for:

 • at Sametinget får rett til å utnevne styrerepresentanter til helseforetakene
 • at samisk spesialistlegesenter utvikles til et samisk kompetansesenter i somatisk medisin, og samorganiseres med SANKS
 • å styrke samiske helsefaglige organisasjoner og sikre etablering av brukerorganisasjoner, gjennom Sametingets virkemidler
 • å arbeide for å sikre et samisk perspektiv i samhandlingsreformen
 • å sikre kompetanse i samisk språk og kulturforståelse i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)
 • å arbeide for at nødmeldetjenesten har permanent samiskspråklig kompetanse
 • at det sikres tilstrekkelig tolketjeneste og samiskspråklig informasjon til samiske pasienter på sykehusene
 • å styrke den samiske kompetansen på Statens barnehus i Tromsø
 • at samiske barns rettigheter til språk og kultur sikres i møte med barnevernstjeneste, fosterhjem og barnevernsinstitusjoner
 • å bidra til at det gjennomføres en kampanje for rekruttering av samiske fosterhjem
 • at det opprettes et samisk barneombud
 • å virkeliggjøre en samisk verdighetsgaranti for eldre. Samiske eldre skal ha rett til omsorg hvor det tas hensyn til de eldres samiske språk og kultur
 • at SANKS skal ha et permanent behandlingstilbud til samer i hele landet, og fortsatt være et nasjonalt kompetansesenter
 • at selvmordsforebyggende arbeid styrkes
 • å skape flere rusfrie tilbud for samisk ungdom
 • at samiske pasienter skal kunne snakke samisk med Pasientreiser
 • å etablere en samisk sykepleierutdanning
 • at det utdannes flere samisktalende helse- og sosialpersonell, samt personell til kriminalomsorgen.

→ Tilbake til innholdsfortegnelse

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.