Handlingsprogram

SPRÅK

NSR vil arbeide for:

 • at det etableres tilsynsorgan eller ombudsorgan for samisk språk, blant annet for å sikre at samelovens språkregler følges
 • at det etableres flere samiske språksentre
 • at språksentrenes grunnfinansiering skal styrkes
 • at det etableres et flerårig strategisk program for de samiske språksentrene, for å sikre mer forutsigbarhet i prosjektarbeidet i språksentrene
 • at det stimuleres til bruk av språkbærere og realkompetanse i samiskopplæring på alle nivåer
 • at de samiske stedsnavn brukes på veiskilt og kart der samiske navn finnes
 • at det skal lages flere samiske veinavn der det er naturlig
 • at alle offentlige bygg skiltes på samisk i samiske områder
 • å etablere samiske språkfyrtårn for å motivere til bruk av samisk språk i institusjoner
 • å legge til rette for bruk av samisk språk i informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • å legge til rette for talende ordbøker på samisk
 • å produsere flere samiske applikasjoner til smarttelefoner og nettbrett
 • at samisk språk blir en naturlig del i barns hverdag blant annet gjennom multimedier og litteratur
 • å videreføre voksenopplæringsløft med fokus på samisk språk
 • å tilpasse Samelovens språkregler slik at samiske brukeres behov står i sentrum
 • å tilpasse Samelovens språkregler slik at de kommer til nytte for alle samer, uavhengig av bostedskommune
 • at voksne samers rett til samiskopplæring sikres gjennom lovverk og finansieringsordninger, som blant annet frikjøp for læring av samisk i arbeidstida.

→ Tilbake til innholdsfortegnelse

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.