Handlingsprogram

SAMETINGET

NSR vil arbeide for:

  • at Sametinget skal få mer innflytelse på de områder Sametinget selv definerer
  • at Sametinget må prioritere velgerkontakt og leveringsdyktighet ved å være synlig til stede i de samiske områdene og i samfunnsdebatten generelt
  • at Sametinget får budsjettforhandlinger med staten
  • at konsultasjonsordningen styrkes og lovfestes. Sametinget må bli en reell konsultasjonspart med statlige og lokale myndigheter
  • at FNs deklarasjon om urfolks rettigheter og andre internasjonale instrumenter blir en del av norsk lov og samepolitikk
  • at Sametinget skal delta aktivt i revideringen av Sameloven
  • å videreutvikle samarbeidet med statlige etater, fylkeskommuner og kommuner
  • at prosessen med Samerettsutvalget 2 kommer i gang igjen. I første omgang skal arbeidet med kartlegging og identifisering av samiske områder prioriteres.

→ Tilbake til innholdsfortegnelse

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.