Anita Ravna

Anita Ravna er 52 år gammel. Hun stammer opprinnelig fra Tana, er bosatt i Moss og arbeider som NAV-leder.