Sandra Márjá West

Sandra Márjá West er 23 år. Hun er oppvokst i Manndalen i Kåfjord, og er bosatt i Tromsø.

Kontaktinformasjon:
934 08 355
sandramwest@gmail.com