Feirer samarbeidsavtale med kake

Romssa sámi searvi arrangerte en spontan kakefest utenfor rådhuset 28. mai, for å feire at kommunestyret hadde vedtatt den nye samarbeidsavtalen. Tusen takk til Tromsø kommune og Sametinget for gode forhandlinger, og tusen takk til dere som kom på kaffe og kake - både politikere og samer i byen vår.

Kategori
Tromsø sameforening
Forfatter
Romssa sámi searvi
Dato
21.07.2021
Tromsø sameforening

Feirer samarbeidsavtale med kake

Romssa sámi searvi ville feire at at kommunestyret 26. mai med stort flertall vedtok den nye samarbeidsavtalen mellom Sametinget og kommunen. Vi arrangerte en spontan kakefest utenfor rådhuset fredag. Vi hadde invitert gruppelederne og heldigvis kunne de fleste komme til tross for kort varsel.

På bildet ser vi Runar Myrnes Balto, Øystein Oldervoll, Ann Sissel Enoksen, Barbara Vögele, Helga Marie Bjerke, Pål Julius Skogholt, Mats Hegg Jacobsen og Jarle Heitmann.

Avtalen innehodler mange viktige saker, blant annet samisk barnehageplassgaranti, enighet om å arbeider for at
å gjøre Tromsø til en storbykommune innenfor samisk språkforvaltningsområde og etablering av et samisk hus i Tromsø. Les mer om avtalen her.

Ordføreren kom ut for en kjapp kaffekopp, og rakk å veksle noen ord med Ester Fjellheim. Helt til høyre på bildet er Lene Antonsen, styremedlem i Romssa Sámi Searvi.

På bildet til høyre ser vi leder av RSS: Hilde Pedersen og Runar Myrnes Balto foran rådhuset.