Landsmøte 2022

Her kan du finne alle dokumenter og informasjon om NSRs 47. landsmøte i Áltá 23.-25. september 2022.

Meersažnorrõs
Riikačoahkkin
Rijkatjåhkanibme
Rijjkatjåhkålvas
Rïjhketjåanghkoe
Landsmøte

Sted og tid

NSRs 47. landsmøte arrangeres på Scandic Alta 23.-25. september 2022

Klikk her for å komme til sakspapirer

Mapper med dokumenter

Forslag i saker

Resolusjoner

 

 

Dokumenter

 

Spørsmål om landsmøtet kan rettes til lm@nsr.no eller til Vidar Andersen på mail vidar@nsr.no eller +47 952 28 468

Tolking via interactio

Eventkode: NSR22

For alle deltagere tilstede på landsmøtet:
Last ned appen «interactio» fra App store eller google play
Du kan også bruke interactio i nettleser (ekstern lenke: https://app.interactio.io)

Husk eget headset/høretelefoner!

Stream fra NSRs 47. landsmøte

Klikk her for å se streamen fra landsmøtet (Ekstern lenke: https://meeting.interactio.com/7dly-n7xc-82th)
Endre språk/tolking ved å trykke på knappen nede i venstre hjørne.

Det tolkes mellom følgende språk:
Davvisámegiella <-> norsk
Julevsámegiella -> norsk og davvisámegiella
Åarjelsaemien gïele (forhåndslevert innlegg)-> norsk

For teknisk hjelp:
Sms/ring Anne Henriette Nilut på +47 957 43 079 (tolker og delegater prioriteres. Det vil kunne være ventetid for hjelp under møtet)

SAKSPAPIRER // ÁŠŠEBÁHPÁRAT

1 Rahpan/Åpning
1.1 Dohkkehit gohččuma / Godkjenning av innkalling
1.2 Dohkkehit áššelisttu / Godkjenning av saksliste

2 Vuođđudeapmi/Konstituering
2.1 Dohkkehit sáttaolbmoid fápmudusaid /  Godkjenning av delegatenes fullmakter

2.2 Dohkkehit riikkačoahkkima čoahkkinortnega / 2.2.  – Godkjenning av forretningsorden

2.3 Válljet njeallje čoahkkinjođiheaddji / 2.3.  Valg av dirigenter(møteledere)

2.4 Válljet njeallje čoahkkinčálli / Valg av fire referenter (møtesekretærer)

Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar følgende personer som møtereferenter:

  • Henrik Olsen, Hanne Lille, Eli Anne Nystad, Lene Antonsen

2.5 Válljet guokte beavdegirjji vuolláičálli / Valg av to protokollunderskrivere

2.6 Válljet lohkamiidda / Valg av tellekorps

2.7 Válljet cealkámušlávdegotti / Valg av resolusjonskomite

 

3 Jahkedieđáhusat/Årsmeldinger
3.1 Jahkedieđáhus-davvisámegillii // Årsmelding fra landsstyret

3.2 2020–2022 Jahkedieđáhus NSR-N davvisámegillii // Årsmelding NSR-N

3.3 2020 og 2021 Sámi Oahppolihttu – Samisk studieforbund (SOL) – Årsmelding

3.4 Jahkedieđáhus Sámediggejoavku / Årsmelding Sametingsgruppa

 

4 Rehketdoallu oktan revišuvnnacealkámušain / Årsregnskap med revisjonsberetning
4.1 NSR váldoorganisašuvdna 2020 ja 2021 / Årsregnskap NSR hovedorganisasjon 2020 og 2021
4.2 SOL 2020 ja/og 2021

 

5 Doaibmaplánat/Virksomhetsplaner
5.1 2023-2024 NSR váldoorganisašuvdna-davvisámegillii / 2023-2024  NSR hovedorganisasjon
5.2 5.2 NSR-N -davvisámegillii/ NSR-N 2023–2024
5.3 2023-2024 SOL Virksomhetsplan 2023-2024

 

6 Bušeahttat/Budsjetter

6.1 2023 ja/og 2024 NSR váldoorganisašuvdna /NSR  – hovedorganisasjonen

6.2 NSR-N budsjett 2023-2024

6.3 2023 ja/og 2024 SOL

 

7 Báikkálaš servviid tiimu /  Lokallagenes time

8 Riikkačoahkkincealkámušat / Uttalelser fra NSRs landsmøte

9 Ealas Sámi – Ielle Saepmie-davvisámegillii    Ealas Sámi – Ielle Saepmie – norsk

10 Fovsenduomu čuovvoleapmi – Oppfølging av Fosen-dommen

11 Sámedikki ruđalaš eavttuid nannen davvisámegiella  / Styrking av Sametingets økonomiske rammer

(Vedlegg: Gáldu Čála – Tidsskrift for urfolks rettigheter nr. 2/2010, kapittel 2)

12 Riikkačoahkkima gudnebálkkašupmi / Landsmøtets ærespris

 

14 Sámekonferánssa Váhtjer-julggaštusa ratifiseren/ Ratifisering av Samekonferansens Váhtjer-deklarasjon

Váhtjer-deklarasjonen (Norsk)

Váhtjer julggaštus (davvisámegillii)

 

15 Válggat/ Valg
15.1 NSR-N / NSR-U
15.2 SOL-stivra/SOL-styret
15.3 Riikkastivra/landsstyret
15.4 Válgalávdegoddi/Valgkomité

Valgkomité

  • Gunn-Britt Retter, leder (gunn-britt@retter.no, +47 994 90 344)
  • Aili Guttorm, medlem (aili.guttorm@gmail.com, +47 413 51 019)
  • Jon Isak Lyngman Gælok (jo9sak@gmail.com. +47 458 58 614)

NSRs ærespris

Her kan du se tidligere mottakere av æresprisen.