Fordi samiske barn har rettigheter

Altfor mange vet ikke at våre samiske barn og unge har rettigheter til språkopplæring i barnehage og skole.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
13.08.2021
NSR

Fordi samiske barn har rettigheter

For barnet som skal begynne i barnehage i Alta eller Målselv, og gutten som skal få fjernundervisning fra Sør-Norge, betyr det at de ikke er garantert oppfyllelse av samisk språkopplæring. NSR foreslår etablering av et nasjonalt samisk foreldrenettverk, samisk språkombud og styrkede rettigheter i lovverket.

– Mange plasser gjøres det en kjempegod jobb og språkrevitaliseringen går i rett retning – men det er altfor mange barn og foreldre som kjemper mot systemet. Mange samiske foreldre har nærmest blitt jurister i denne prosessen. Kampen for våre hjertespråk er definitivt ikke over og neste sametingsperiode blir avgjørende, sier Mikkel Eskil Mikkelsen, NSRs 1. kandidat i Vesthavet valgkrets.

Tiden er kommet for samisk barnehagegaranti og gratis samisk barnehageplass.

Barnehage – det som skaper grunnlaget

Rundt omkring i hele Sábme har ildsjeler startet samiske barnehager fordi tilbudet ellers har vært mangelfullt. Derfor er mange samiske barnehager i dag enda drevet privat. Nå må kommunene ta et større ansvar og sikre grunnlaget for samisk språkrevitalisering med et godt kommunalt tilbud.

– Samisk barnehagetilbud er enda ikke noe vi kan ta for gitt. Samiske barn i Alta mangler plass og vi ser at barnehagetilbudet i Målselv står i fare for å bli nedlagt. Tiden er kommet for samisk barnehagegaranti og gratis samisk barnehageplass. Barnehageloven slår fast at alle kommuner har en plikt til å ivareta samisk språk og kultur uansett hvor i landet de er, og denne plikten må kommunene nå ta et tak for å oppfylle, sier Mikkelsen.

Skolen som skal sikre vår fremtid

I neste sametingsperiode vil det bli vedtatt en ny opplæringslov. Det er opplæringsloven som bestemmer hvilke rettigheter samiske barn har til opplæring i og på samiske språk og på hvilken måte den skal gjennomføres.

Foreldre skal måtte slippe å være jurister i møte med kommunen

– Gjennom min tid i NSR har vi pekt på at samiske barn har for svake rettigheter til sitt eget morsmål. Vår store oppgave neste sametingsperiode blir å sørge for at loven ivaretar våre barn og at de får en lov som står på deres side. I denne prosessen er det viktig at den samiske foreldrestemmen høres gjennom etableringen av et nasjonalt samisk foreldrenettverk, sier Aili Guttorm, NSRs 2. kandidat i Sør-Norge valgkrets.

NSR går til valg på å styrke rettighetene i opplæringsloven og barnehageloven, og mener det må følges opp med et samisk språkombud og et nasjonalt samisk foreldrenettverk.

– De siste årene har vi fokusert mye på innholdet i skolen og barnehagen gjennom blant annet Sametingets barnehageprosjekt og et forsterket samisk innhold i læreplanene. Nå er tiden kommet for å sikre rettighetene, utdanne flere lærere og gi støtte til samiske barn og foreldre gjennom et samisk språkombud. De skal slippe å være jurister i møte med kommunen, sier Piera Heaika Muotka, NSRs 3. kandidat i Sør-Norge valgkrets.