NSR med liste for hele Vesthavet

Norske Samers Riskforbund (NSR) er nå klare med sine kandidater til sametingsvalget 2021 fra Vesthavet valgkrets. Mikkel Eskil Mikkelsen går for fire nye år.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
25.03.2021
NSR

NSR med liste for hele Vesthavet

– Vi har fått en ung liste med god geografisk spredning.  Kandidatene har variert politisk erfaring, enkelte jobber til daglig med samepolitikk som Mikkel Eskil Mikkelsen og Eirik Larsen, og andre er ferske i sametingssammenheng, sier Ann-Mari Thomassen, leder for valgstyret som har ledet nominasjonsarbeidet.

– Vesthavet er en stor valgkrets, med et stort mangfold. Vi har tre store byer, flere samiske bygder ved både kyst og innland, og flere samiske språk. Jeg er fornøyd med at vi har fått sikra representasjon fra hele valgkretsen, fortsetter Thomassen.

De som står på liste for Vesthavet til Sametingsvalget 2021 er:

  1. Mikkel Eskil Mikkelsen (1989) – Politiker, Bådåddjo/Bodø
  2. Eirik Larsen (1983)- rådgiver og jurist, Hoanttas, Dielddanuorri/Tjeldsund
  3. Helen Storelv-Rabone (1975) – Menighetspedagog, Evenášši/Evenes
  4. Mathias Olsen (1995) – Bioteknologistudent, Skánik, Dielddanuorri/Tjeldsund
  5. Ann Karin Kvernmo (1971) – Politiker og kokk, Ráhkka/Gratangen
  6. Vendla Katrin Nielsen (1970) – Prosjektleder, Ulvsvik, Hábmer / Hamarøy
  7. Håvard Nija Lynghjem (1976) – Lektor/prosjektleder, Geretvuotna, Suorttá/Sortland
  8. Marja Viktoria Langmo Petersen (2002), Hárstták/Harstad
  9. Ole-Fredrik Vándar (1996)– Lærerstudent, Ájluokta, Hábmer/Hamarøy
  10. Ing-Lill Pavall (1956) – Seniorrådgiver, Fuossko/Fauske

Mikkelsen går for gjenvalg

Mikkel Eskil Mikkelsen er toppkandidat for Vesthavet valgkrets. Mikkel Eskil er fra Tysfjord, men bor i dag i Bodø. Han er utdannet kirkemusiker og er lulesamisk språkbruker. Mikkelsen er i dag rådsmedlem i Sametingsrådet, med ansvar for språk, oppvekst og utdanning.

– Jeg takker for tillitten fra nominasjonsmøtet. Jeg er veldig motivert for valgkamp, og forhåpentlig vis fire nye år på Sametinget. Jeg ønsker å fortsette å bidra til det samiske samfunnet, og å få fortsette å jobbe med så mange fantastiske mennesker rundt omkring i hele Sábme, sier Mikkel Eskil

Jeg er veldig fornøyd med det vi har fått til de siste fire årene på sametinget, men ser fortsatt at mye fortsatt må gjøres på opplæringssiden. Jeg ønsker å være med videre for å for å sikre gode ordninger for samiske elever i arbeidet med nye opplæringsloven, den videre oppfølginga av Hjertespråket og å skape flere samiske språkarenaer, sier Mikkelsen.

Samisk selvbestemmelsesrett er min hjertesak, og jeg mener at et sterkt Sameting, er den beste måten vi samer selv kan få forme det vårt samfunn og vår fremtid

På andreplassen finner vi Eirik Larsen fra Hoanttas i Skånland. Larsen er utdannet jurist, og har de siste fire årene jobbet som rådgiver for Sametingspresident Aili Keskitalo.

– For meg blir det også viktig å jobbe for å løfte samisk kultur og samiske tilbud i hele valgkretsen, sier Larsen

– Samisk selvbestemmelsesrett er min hjertesak, og jeg mener at et sterkt Sameting, er den beste måten vi samer selv kan få forme det vårt samfunn og vår fremtid, sier Larsen. 

For bygdene og reindrifta

Tredjekandidat på lista er Helén Storelv-Rabone fra Evenes. Helén stiller til sametingsvalg for første gang.

– Jeg stiller til valg fordi jeg brenner for de samiske bygdene. Vi må støtte opp om landbruket, entreprenørene og de virksomheten som skaper arbeidsplasser og levende byder, sier Storelv-Rabone.

Jeg brenner også for gode offentlige tjenestetilbud, og særlig barns psykiske helse er en hjertesak for meg

Mathias Eilert Olsen fra Skånland er fjerde kandidat på lista. Mathias tilhører Roabat / Grovfjord reinbeitedistrikt, men er i dag student. Mathias har lang fartstid i NSR fra ungdomsforeninga Dielddanuorguovvlu nuorak, og har sittet i NSRs ungdomsutvalg, men dette er første gang han stiller til valg.

– Jeg vil kjempe for at ungdom skal ha en fremtid i de tradisjonelle samiske næringene i vårt område, som småbrukene, reindrifta og fiskeriene, sier Olsen.

Også Olsen slår et slag for tjenestetilbud i de samiske bygdene i regionen.

– Vi må kjempe for at folk skal kunne leve gode liv i de samiske bygdene. De sentrale bykommunene som Narvik må ta mye større ansvar for samisk undervisning og samfunnsbygging. Vi kan ikke akseptere at samiske skoler legges ned, og at samisk språkopplæring sentraliseres bort fra de samiske bygdenesamfunnene, sier Mathias.

Jeg vil også slå et slag for de kulturelle møteplassene våre, for de samiske festivalene og artistene.

Ann Karin Kvernmo fra Gratangen står på femteplass for NSR i Vesthavet. Ann Karin har lang fartstid i samepolitikken, og har de siste fire årene representert NSR på Sametinget. Ann Karin har jobbet i næring- og kulturkomiteén på Sametinget, og har blant annet jobbet med reindrifts- og jordbrukssaker

Jeg har et bankende hjerte for samebygdene i Gratangen og Bjerkvik og primærnæringene våre. Jeg vil jobbe for å beskytte næringene våre mot nye arealinngrep, og har blant annet jobba for å få på plass mer utviklingsmidler til reindrifta og jordbruket, slik at våre næringsutøvere skal få midler til å utvikle og videreføre drifta si sier Kvernmo, som selv har drevet geitebruk.

– Jeg vil også slå et slag for de kulturelle møteplassene våre, for de samiske festivalene og artistene. Det er viktig for meg at våre festivaler som Márkomeannu skal ha stabil finansiering, og dette er noe jeg har jobbet for på Sametinget, avslutter Kvernmo.