Mattis Danielsen til MDSS sitt årsmøte

Mattis Danielsen er arkeolog og jobber med kulturminneregistrering i sørsamiske områder. I forbindelse med årsmøtet til MDSS kom han til Hamar for å fortelle om arbeidet sitt og holdt et engasjerende innlegg for alle oppmøtte

Kategori
Mjøsan dajve saemien siebrie
Forfatter
Sisdajven Saemien Siebrie
Dato
03.04.2022
Mjøsan dajve saemien siebrie

Mattis Danielsen til MDSS sitt årsmøte

Mattis Danielsen er arkeolog og jobber med kulturminneregistrering i sørsamiske områder i tillegg til at han underviser og formidler. Mattis er fra Plaassja/Røros og kommer fra en reindriftsfamilie. Han studerte arkeologi ved Universitetet i Tromsø og har siden vært en aktiv kulturminneleter i sørsamiske områder.

I forbindelse med MDSS sitt årsmøte var Mattis invitert til å fortelle om arbeidet sitt og hvordan man finner tegn på gamle sørsamiske bosetninger.

 

I tillegg til at MDSS plutselig hadde arrangert et slektstreff (en stor Danielsen-delegasjon møtte opp til foredrag), ble det et engasjerende foredrag som genererte mange spørsmål og kommentarer.

Mattis har gjort seg bemerket tidligere https://www.nrk.no/trondelag/xl/mattis-vil-vise-at-det-har-vaert-samer-og-reindrift-i-hele-sor-norge-1.15660299?fbclid=IwAR1EAdfij6SD1O5E-tWwpxiErYV3uaFjHdogfa0ZI5y8ZWJot_hCOUo-dHc og vi var veldig fornøyd med at han tok seg turen til Hamar for å dele av sine erfaringer.

Gjennom innlegget sitt kommenterte han på fraværet av samisk historie til tross for at tidlige kilder har dokumentert samisk levemåte og kultur og mente at denne underkommuniseringen står i diamentral motsetning til en overkommunisering av enkelte norske historiske perioder. Mattis fortalte om en felles identifisering med samisk kultur som man finner på tvers av samiske språkgrenser og at denne har vært en betydningsfull identifisering til en samiske kultur som man ser restene av på gamle bosettingsplasser.

Gjennom foredraget ble det også vist filmsnutter der Mattis og hans kollegaer og assistenter finner og markerer plasser som har rester etter bål, gammer, offersteder og reinsamlingsplasser. Det ble vist bilder der han har funnet beinrester datert til 1400-tallet i tillegg til boplasser der det har vært aktivitet i flere hundre år.

Det ble spesielt kommentert  at studier som ikke har kunnskap om samisk kultur heller ikke har blikk for samisk aktivitet. Det har resultert i feilregistrering der samisk aktivitet har blitt oversett og man har registrert bo- og reingjerde-plasser som norske bosettinger. På denne måten fortsetter samisk kultur å bli utskrevet av den felles norske historien og man har derfor stort behov for å øke kunnskapsnivået i universiteter.