Livssyn

Åndelige verdier og religion har alltid vært sentrale elementer i hverdagslivet til samefolket. NSR mener at samfunnet skal gi rom for ulike samiske livssyn og åndelige verdier. 

Kautokeino kirke.JPG.90.800.600.2009.9.10.1.42.48

Åndelige verdier og religion har alltid vært sentrale elementer i hverdagslivet til samefolket. NSR mener at samfunnet skal gi rom for ulike samiske livssyn og åndelige verdier. Det skal også stimuleres til aksept og toleranse for ulike typer livssyn og legninger innad i det samiske samfunnet.

Samisk kirkeliv skal utvikles i pakt med samisk selvforståelse og samiske tradisjoner. Samisk språk skal være selvfølgelig å bruke i kirkelige handlinger.

NSR vil arbeide for å:

  • å utgi livssynsorientert litteratur for samer og på samisk, spesielt for barn og unge
  • å etablere livssyns- og verdiorientert ungdomsarbeid på tvers av landegrensene
  • å stimulere til utvikling av teologi og filosofi i samisk perspektiv
  • å styrke bruken av samisk språk i menighetene
  • å styrke samiske salmetradisjoner i menighetene
  • å få utredet behovet for andre livssynstilbud for barn og unge på samisk
  • å rekruttere samisk kirkelig personell
  • å endre språkloven slik at man også har rett til fellesskapshandlinger på samisk i Den norske kirke
  • støtte arenaer hvor livssyn og åndelighet utøves.

NSRs handlings- og prinsipprogram for 2013-2017 ble vedtatt på NSRs 42. landsmøte i Tromsø. Handlings- og prinsipprogrammet kan leses i sin helhet her:
→ NSRs handlingsprogram
→ NSRs prinsipprogram