NSR-U-styret 2018–2020

Her finner du kontaktinformasjon til NSR-Us sittende styre, valgt av NSRs 45. landsmøte, 1.desember 2018, i Kautokeino.

Du kan ta direkte kontakt med utvalgsmedlemmene gjennom informasjonen nedenfor, eller du kan sende en epost til nsr-u@nsr.no.

 

Leder: Maren Benedicte Nystad Storslett

Telefon: +47 971 22 760
E-post: marenstorslett@gmail.com
Guovdageainnu sámiid searvi
Alder: 23 år

 


Medlem: Anne-Marja K. Jannok-Joma

Telefon: +47 949 85 577
E-post: annemarjajoma@gmail.com
Noerhte-Trööndelagen saemien siebrie
Alder: 20 år

Medlem: Grethe Julianne Skum

Telefon: +47 952 76 695
E-post: grethejs01@gmail.com
Álttá sámiid searvi 
Alder: 18 år

2. varamedlem: Ánna-Katri Helander
Telefon: +47 473 25 819
E-post: annakatrih@gmail.com
Guovdageainnu sámiid searvi
Alder: 24 år

4. varamedlem: Celine Boyne Lamo

Telefon: +47 953 33 344
E-post: celine_lamo@hotmail.com
Kárášjoga sámiid searvi
Alder: 24 år

Nestleder: Alfred Mikkel Amma Kuoljok

Telefon: +47 450 02 941 
E-post: alfred.m.kuoljok@gmail.com
Sálto sámesiebrre
Alder: 18 år

 


Medlem: Jovnna Levi Joks Vars

Telefon: +47 939 13 990
E-post: jovnna@gmail.com
Deanu sámiid searvi
Alder: 21 år

 

1. varamedlem: Christel Kaddik

Telefon: +47 926 27 365
E-post: christel@kaddik.com
Møre & Romsdal sámiid searvi
Alder: 25 år

 
 
3. varamedlem: Mathias Eilert Olsen

Telefon: +47 974 37 392
E-post: mathias.eilert.olsen@gmail.com
Dielddanuorguovllu nuorak
Alder: 23 år

 

5. varamedlem: Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell

Telefon: +47 954 09 556
E-post: ole_henrik100@hotmail.com
Maadtoej sijte
Alder: 25 år