Ansatte

Sekretariatet ledes av sekretariatsleder Thomas Myrnes Nygård (39).

Nygård kan treffes på epost nsr@nsr.no og på telefon +47 988 50 273.