Sekretariatet

Her finner du informasjon om ansatte i NSR. Sekretariatet er NSRs administrasjon, hvor sekretariatsleder til daglig har sitt virke. Øvrige ansatte arbeider fra andre steder. NSR deler kontorer med studie- og voksenopplæringsorganisasjonen Samisk studieforbund (SOL).

For formelle kontakt- og organisasjonsopplysninger, se her.

Sekretariatsleder Thomas Myrnes Nygård
Thomas

Sekretariatsleder Thomas Myrnes Nygård
100 % stilling som daglig leder. Har personal- og økonomiansvar for organisasjonen og forvalter NSRs materielle og immaterielle verdier. Leder NSRs sekretariat i henhold til instruks, arbeidsavtale, vedtekter og enkeltvedtak fattet av landsmøte og landsstyre, og er underlagt landsstyrets og arbeidsutvalgets instruksjonsmyndighet.

Kontakt: nsr@nsr.no // +47 988 50 273

Personalia: Født 1973 i Áhkkunjárgga/Narvik. Bor i Guovdageaidnu. Samboende med 5+2 barn.
Utdanning: Gått 3-årig ingeniørutdanning ved Narvik ingeniørhøgskole 1996; gått 2-årig helsefaglig radiografutdanning ved Høgskolen i Tromsø 2000.
Erfaring: Tidligere styremedlem i ulike NSR-lokallag. Tidligere varamedlem til NSRs landsstyre. Utvalgte tidligere verv i andre organisasjoner/institusjoner: Márkomeannu (styremedlem); Várdobáiki samisk senter (styremedlem), Høgskolen i Tromsø (studentrepr. til styret); studentstyret ved Høgskolen i Tromsø (styremedlem og velferdsansvarlig); studentstyret ved Universitetet i Tromsø (styremedlem); Sámi Studeanttaid Searvi Romssas (leder og styremedlem); Strandvegen Studentheim (leder og styremedlem); Dievddut (styremedlem). Meddommer til tingretten og jordskifteretten, møtefullmektig til forliksrådet.

 

Rådgiver Marion Aslaksen Ravna
50 % som rådgiver og gruppesekretær for NSRs sametingsgruppe.

Kontakt: marion@nsr.no // +47 993 01 514

Personalia: Født 1994. Bor i Romsa/Tromsø, fra Deatnu/Tana.
Utdanning: Studerer til master i rettsvitenskap (juss) ved Universitetet i Tromsø. Nordsamisk semesteremne ved Samisk Høgskole i Guovdageaidnu 2014.
Erfaring: Nåværende varamedlem til SUPU (Sametingets Ungdomspolitiske Utvalg). Stabsmedlem i Márkomeannu. Tidligere styreleder i Álttá sámi nuoraid searvi NSR (2012–2014), styremedlem i ungdomsorganisasjonen Noereh (2013–2015) og styremedlem i Sámi studeanttaid searvi Romssas (2014–2015).

 

Fra 12. oktober 2015 finner du Piera Heaika Muotka fast ansatt i 25 % stilling som ungdomssekretær.
Piera Heaika

Organisasjonssekretær Piera Heaika Muotka
25 % stilling som sekretær for NSRs ungdomsutvalg, NSR-U.

Kontakt: phmuotka@nsr.no // +47 414 24 504

Personalia: Født 1992. Bor i Oslo, fra Skánit/Skånland og Unjárga/Nesseby.
Utdanning: Studerer til bachelor i grafisk design ved Westerdals Oslo ACT.
Erfaring: Tidligere styremedlem i ulike NSR-lag. Tidligere leder av NSR-U. Sametingsrepresentant for NSR (2013–2016). Utvalgte tidligere verv i andre organisasjoner/institusjoner: Noereh (nestleder); Márkomeannu (stabsmedlem, programsiidaleder);  Sámi Studeanttaid Searvi Romssas (styremedlem). Arbeidserfaring som museumsguide og ungdomsleder ved Várdobáiki samisk senter; museumsbetjent ved Tromsø museum.

 

Runar Myrnes Balto (i permisjon)
Runar

Rådgiver/gruppesekretær Runar Myrnes Balto
100 % stilling som valgkampkoordinator.

Personalia: Født 1987. Bor i og er fra Evenesmark.
Utdanning: Bachelor i utviklingsstudier fra Universitetet i Oslo 2011.
Erfaring: Var politisk rådgiver for Sametingsrådet 2013-2016. Tidligere leder av Stuornjárgga sámenuorak NSR. Utvalgte tidligere verv i organisasjoner/institusjoner: Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) (leder); Márkomeannu (leder og styremedlem); Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) (leder og nestleder).