NSRs landsstyre

Landsstyremedlem Kari S. Lifjell, ungdomsleder Ol-Johan Gaup, leder og presidentkandidat Aili Keskitalo og sekretariatsleder Thomas E. Myrnes Nygård fotografert under møtevirksomhet i Alta 2008.

Landstyret leder NSR i tiden mellom landsmøtene. Landsstyret leder NSRs virksomhet i tråd med landsmøtevedtatt virksomhetsplan og budsjett, samt landsmøtets øvrige vedtak. Se nederst på siden for informasjon om tidligere landsstyrer.

Landsstyret representerer og uttaler seg på vegne av organisasjonen og forestår samarbeidet med NSRs gruppe i Sametinget. Landsstyret er NSRs sentrale valgstyre og organiserer NSRs deltakelse i sametingsvalget sammen med NSRs kretsvise valgstyrer.

Landsstyremedlem Kari S. Lifjell, ungdomsleder Ol-Johan Gaup, leder og presidentkandidat Aili Keskitalo og sekretariatsleder Thomas E. Myrnes Nygård fotografert under møtevirksomhet i Alta 2008.

Landstyret består av:

 • leder
 • organisatorisk nestleder
 • politisk nestleder
 • tre styremedlemmer

Tiltredende landsstyremedlemmer:

 • sametingspresidenten når presidenten er fra NSR
 • NSRs parlamentariske leder på Sametinget (eller den i gruppa parlamentarisk leder utpeker)
 • leder av NSRs ungdomsutvalg (eller den i NSR-U leder utpeker)
 • en av NSRs to representanter til Samerådet

Landsstyrets arbeidsutvalg (AU) leder NSR mellom landsstyremøtene. Arbeidsutvalget trer sammen ved behov og består av:

 • NSRs leder
 • NSRs 1. nestleder (organisatorisk nestleder)
 • NRSs 2. nestleder (politisk nestleder)

NSRs lederskap er et samarbeidsforum som utveksler informasjon og holder kontakten mellom NSRs organisasjon og gruppa på Sametinget. Lederskapet trer sammen ved behov og består av:

 • sametingspresidenten når presidenten er fra NSR
 • NSRs parlamentariske leder på Sametinget
 • NSRs leder

Nedenfor finnes informasjon om landsstyrene for ulike perioder i NSRs historie:
Landsstyret 2012–2014, valgt av NSRs 42. lansmøte.
Landsstyret 2014–2016, valgt av NSRs 43. landsmøte.