Tråanten dajven saemien siebrie

Tråanten dajven saemien siebrie (TDS) er NSRs yngste forening, stiftet 24.1.2019. Foreningen har en egen medlemsgruppe samt egen side på facebook.

Styret, som ble valgt i første ordinære årsmøte 4.3.2019, består av følgende tillitsvalgte:

  • Kristin Sara (leder): kristinsara (a) gmail.com / +47 414 05 326
  • Håkon Isak Sarak (nestleder)
  • Anna Birgitta Pedersen (styremedlem)
  • August Sjøvoll (styremedlem)
  • Beate Heide (styremedlem)
  • Elen Krogh Ravna (varamedlem)
  • Trond Inge Ringstad (varamedlem)
Første ordinære styre i Tråanten dajven saemien siebrie. På bildet ses alle i styret foruten August Sjøvoll og Elen Krogh Ravna.