Sør-Trøndelag & Hedmark saemiej saervi

Sør-Trøndelag & Hedmark saemiej saervi / Sør-Trøndelag & Hedmark sameforening (STHS) er en sameforening med medlemmer over et stort geografisk område i Trøndelagsfylkene og sørover. Sist avholdte årsmøte 12.10.2018.

Kontakt foreningen på sths@nsr.no, eller ta direkte kontakt med styret:

  • Thomas Ole Andersen (leder): duomma@hotmail.com / +47 957 49 521
  • Unni Fjellheim (nestleder): unni.m.fjellheim@gmail.com / +47 970 86 344
  • Sagka Marie Fjellheim Danielsen (styremedlem)
  • Stig Arne Somby (styremedlem): stigarnesomby@gmail.com / +47 918 08 128
  • Lisa Marit Penta Granefjell (styremedlem)
  • Stig Arne Somby (styremedlem): stigarnesomby@gmail.com / +47 918 08 128
  • Mattis Danielsen (1. vara)
  • Ann Kristin Mortensson (2. vara): banki@roros.net / +47 905 66 944