Oslo sameforening

Oslo sameforening / Oslo Sámiid Searvi (OSS) ble stiftet i februar 1948. Foreningen har sin egen nettside som aktivt melder om aktiviteter. I tillegg bruker OSS en facebookside til informasjon og diskusjon, lik den, så blir du løpende oppdatert!  Sist avholdte årsmøte 13.4.2018.

Kontakt foreningen på oslo(a)nsr.no, eller ta direkte kontakt med styret som består av disse:

  • Tor Gunnar Nystad (leder): tgnystad (a) gmail.com / +47 917 51 470
  • Gro Vars (nestleder): gro.vars (a) gmail.com
  • Liz Yvonne Aslaksen (styremedlem): lizy8505 (a) yahoo.no / +47 481 72 359
  • Gisle Stenersen (styremedlem): gisle.stenersen (a) gmail.com / +47 479 15 228
  • Káren Elle Gaup (styremedlem): karen.elle.gaup (a) gmail.com /
  • Per Inge Østmoen (1. varamedlem): pioe (a) coldsiberia.org / +47 473 52 097
  • Helge Aslaksen Ravna (2. varamedlem): helge.ravna (a) gmail.com / +47 948 59 884