Samisk barnehagegaranti

NSR mener det er på tide å gi en garanti til samiske foreldre om at barna deres får en samisk barnehageplass. En måte å realisere dette på er over Sametingets samarbeidsavtaler med bykommunene. Vi forplikter oss på vår side til å styrke støtteordningene Sametinget har til samiske barnehager.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
11.08.2021
NSR

Samisk barnehagegaranti

Skrevet av Runar Myrnes Balto (1. kandidat for NSR i Gáisi valgkrets) og Mikkel Eskil Mikkelsen (1. kanidat for NSR i Vesthavet valgkrets)

Enda et år står mange foreldre og fortviler over at barna deres ikke får plass i samiske barnehager. For barn med samisk som hjemmespråk kan det få svært alvorlige konsekvenser å bli plassert inn i et miljø der de ikke forstår kommunikasjonen som foregår. Det er en strukturell forskjell at samiske barn ikke får en barnehageplass der deres språk er dagligspråk på samme måte som andre barn. Situasjonen er uakseptabel, og må løses.

En samisk barnehagegaranti er viktig for hvert enkelt barn.

Vi forstår godt frykten som samiske foreldre har for at barna sin språkutvikling settes i fare når de ikke får tilbud om en samisk barnehageplass. De fleste foreldre vet hvor vanskelig det kan være å overlate omsorgen for de aller minste til andre enn seg selv. Å være sikker på at de aller minste barna får mulighet til å møte eget språk i barnehagehverdagen kan gjøre overgangen fra hjem til barnehage tryggere og bedre for barna.

En samisk barnehagegaranti er viktig for hvert enkelt barn. Men det er også viktig for fremtiden til de samiske språkene. Vi har nylig gjennomført en offentlig utredning om situasjonen for de samiske språkene, og i NOU 2016:18 Hjertespråket peker språkutvalget nettopp på at den tidlige innsatsen hos barn og unge er helt sentralt for å lykkes i revitaliseringen av samiske språk.

I tillegg så viser forskning at en trygg samisk identitet hos barn og unge er beskyttende i møte med diskriminering og hets. Så begrunnelsene for å sikre samiske barnehageplasser er svært mange, på både et personlig nivå og et samfunnsmessig nivå.

Vi i NSR har lenge arbeidet for at samiske barn skal ha en rettighet til samisk barnehageplass gjennom Barneloven. Dessverre har Sametinget blitt møtt med døve ører og manglende vilje i maktens korridorer i Oslo. Konsekvensen av at dette ikke løses tydelig i barnehageloven, er at mange samiske barn ikke får samisk barnehageplass når barna skal i barnehage.

Nå oppfordrer vi kommuner med mange samiske barn å være med på å gi en samisk barnehagegaranti. Det vil si at kommunene sier at alle samiske barn som har behov for samisk barnehageplass kan få tilbud om dette i kommunen de bor i. Full barnehagedekning har vært en tung satsing nasjonalt og nå må vi få tilsvarende satsing for samiske barns språklige og kulturelle oppvekstvilkår.

Nå oppfordrer vi kommuner med mange samiske barn å være med på å gi en samisk barnehagegaranti.

Vi inviterer kommunene til å gi slike garantier, og gjerne i forbindelse med samarbeidsavtalene som Sametinget har med blant annet bykommuner. Det er nemlig bykommuner som vi ofte ser utfordringer i.

Hvilke byer tar utfordringen?

Flere byer har nemlig en form for «samiske voksesmerter». Alta er en slik by. Der har det denne våren nok en gang oppstått en situasjon der en rekke foreldre står uten samiskspråklig barnehagetilbud til sine barn. Det kan i verste fall bety at barna kan gå glipp av både samisk språk og identitet som kan være med på å gi en tryggere oppvekst og som vil bære samisk språk og kultur inn i fremtiden.

NSR stiller opp til innsats med å styrke våre støtteordninger for samiske barnehager, deriblant etableringstilskudd. Videre utfordrer vi kommuner til å gi sine samiske innbyggere en samisk barnehagegaranti, som vi i første omgang oppfordrer byene til å forplikte seg til. Hvilke byer tar utfordringen?