NSR Nuorat søker organisasjonssekretær!

Norske Samers Riksforbund søker organisasjonssekretær i 25 % stilling til våre dyktige og engasjerte unge i nuoraidlávdegoddi/ungdomsutvalget NSR-Nuorat (NSR-N). Vil du være med på å forme fremtiden for NSR Nuorat?

Kategori
NSR Nuorat
Forfatter
NSR Nuorat
Dato
08.05.2024
NSR Nuorat

NSR Nuorat søker organisasjonssekretær!

NSR Nuorat søker en engasjert og selvstendig organisasjonssekretær som vil bidra til å styrke ungdomsvirksomheten vår og være en del av en historisk viktig og aktuell organisasjon. 

NSR Nuorat, ungdomsutvalget til Norske Samers Riksforbund, står foran en spennende omorganiseringsprosess. I dag består vi av 10 dedikerte styremedlemmer, inkludert leder, nestleder og styremedlemmer. Som en del av vår videre utvikling søker vi nå en engasjert og dyktig sekretær til en 25% stilling.

Vi tilbyr jobb i en historisk viktig og aktuell interesseorganisasjon.

Om organisasjonen:

NSR Nuorat arbeider for å representere og engasjere samisk ungdom tilknyttet Norske Samers Riksforbund. Vi jobber aktivt med å knytte kontakt med samisk ungdom og styrke deres deltakelse og innflytelse i det samiske samfunnet.

Om stillingen:

Sekretæren vil spille en nøkkelrolle i vår omorganiseringsprosess og vil jobbe tett med lederen og resten av styret. Dette inkluderer ansvar for kommunikasjon og koordinering av møter. Vi ser etter en person som er strukturert, har god kommunikasjonsevne, er fleksibel og har stor interesse for samisk samfunnsutvikling.

Arbeidsoppgaver:

Som organisasjonssekretær vil hovedarbeidsoppgaven din være å bistå NSR-N under og mellom møter og gjennomføre beslutninger fattet av NSR-N.

Dine oppgaver vil inkludere, men ikke begrenses til:

 • Bistå NSR-N under og mellom møter. Herunder planlegging av møtene, referatskriving, samt gjennomføring av vedtak fra møtene.
 • Ta imot henvendelser til NSR-N.
 • Vanlige sekretærtjenester og administrative oppgaver, samt arbeid sammen med kollegaer i sekretariatet.
 • Hjelpe ledelsen av ungdomsutvalgets prosjekter med planlegging og gjennomføring.
 • Jobbe med SoMe og NSR Nuorat sine digitale plattformer, og bistå med eventuelt oversettingsarbeid.

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter en person som har:

 • God kommunikasjonsevne, både skriftlig og muntlig.
 • Engasjement for samisk ungdom og organisasjonens formål, og interesse for organisasjonsarbeid.
 • God kompetanse innen IKT og SoMe.
 • Erfaring med prosjektarbeid er ønskelig og kunnskap om økonomihåndtering er en fordel.
 • Nord-, lule-, sør-, ume-, skolte- og/eller pitesamisk muntlig og skriftlig kompetanse er ønskelig.
 • Jobber godt selvstendig og er samarbeidsdyktig.

Det er ønskelig at stillingen tiltres snarest mulig. Politiattest må framvises før eventuell ansettelse.

Er du klar til å være en del av vår omorganiseringsreise og bidra til å styrke samisk ungdoms stemme? Søk nå og bli en del av NSR Nuorat sitt team!

Vi Tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Kontorfellesskap i Guovdageaidnu med mulighet for hjemmekontor.

Kontaktinformasjon:

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 • Leder i NSR Nuorat, Elle Nystad ved elle@nsr.no
 • Sekretariatsleder i NSR, Stian Aleksandersen ved stian@nsr.no

Søknad med CV må være NSR i hende innen torsdag 30. mai 2024. Søknad sendes elektronisk til nsr@nsr.no med kopi til nsr-u@nsr.no eller pr. post til NSR, Pb. 173, 9521 Guovdageaidnu.