Innmelding i Sametingets valgmanntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være innmeldt i Sametingets valgmanntall.

Kravene for å melde seg inn i valgmanntallet er som følger:
Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten
a) har samisk som hjemmespråk, eller
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.

I tillegg må man være 18 år eller fylle 18 år i valgåret.

Innmeldingen er svært enkel. På denne siden kan du registrere deg elektronisk, eller du kan printe ut et skjema og sende det i posten til Sametinget.