Ny litteraturpolitikk gir flere samiske bøker

Norske Samers Riksforbund/NSR-Sáb og sametingsrådet fremmer ved sametingsplenum i september en ny og moderne litteraturpolitikk som sikrer flere samiske bøker og en bedre formidling av samisk litteratur.

Vi vil ha mer samisk litteratur til flere lesere. Derfor ønsker vi å satse offensivt på produksjon av ny samisk litteratur på flere av de samiske språkene, samt å opprette litteraturformidlingsstillinger i Sør- og lulesamiske områder, sier Márjá-Liissá Partapuoli fra NSR/Sáb

NSR/NSR-Sáb trekker frem viktigheten av å jobbe for en større støtte til produksjon av samisk litteratur.

Per i dag utgis det altfor lite samisk litteratur, særlig på de mindre samiske språkene som sør- og lulesamisk. Vi må sikre at folk får tilgang til samisk litteratur, men også se til at det faktisk finnes nye og tilgjengelige romaner, ungdomsbøker og kjærlighetsbøker for samiske lesere, fortsetter Partapuoli.

Etter at regjeringen kuttet i Sametingets kulturbudsjett, ser NSR/NSR-Sáb seg nå nødt til å omprioritere kulturmidlene man faktisk har.

Sametinget den eneste institusjonen som har ansvaret for produksjon av samisk litteratur. Med det økonomiske handlingsrommet vi har i dag, har vi ikke samvittighet til å fortsette binde opp så mye penger til litteratur i bokbussene. Særlig da utredningen vår viser at tilbudet ikke når frem til store deler av den samiske befolkningen. Husk at det er kommunene og fylkene som har ansvaret for bibliotektjenester, sier Partapuoli.

Vi legger derfor om det som har vært støtteordningen til bokbusser som formidler, og satser på nye måter tilpasset vår digitale tid. Det inkluderer de nye litteraturformidlingsstillingene samt en satsing på digitale løsninger- som lydbøker og e-bøker, fortsetter Márjá-Liissá.

Márjá-Liissa har tiltro til at den nye litteraturpolitikken vil være til det beste både for forfattere og lesere av samisk litteratur.

Jeg ønsker at det skal produseres nye samiske lesersensasjoner, for eksempel en ny “Lájlá”, men da må Sametinget være villige til å satse på produksjon av litteratur, og nye grep for å nå samiske lesere. Jeg har troen på at denne satsingen kommer til å bli et stort løft både for samiske forfattere og lesere, avslutter Partapuoli.