Tar opp vårjakt på ender på Sametinget

Denne uka løfter NSR representant Klemet Erland Hætta saken «sametingets prinsipielle syn på vårjakt på ender» på Sametinget. NSR har satt saken på sakskartet for å avklare og styrke sametingets prinsipielle syn.

Les mer