Enighet om å styre Sametinget – Silje blir president