Soptsestalleme: Laks – sameksistens og ressursutnyttelse