Kommunene må erkjenne og beklage fornorskningspolitikken mot samene