Årsmøte i Mjøsa og omegn sameforening

Saker til årsmøtet og påmelding for dere som vil delta, sendes til mdss@nsr.no.

Dato
10.04.2021
Sted
Digitalt