Kan kunst endre verden? Kunstens betydning i urfolks rettighetskamp

Sammen med Bergen Sámiid Searvi (Bergen Sameforening) arrangerer LawTransform en Urfolksforelesning hvert år i februar, som en markering av Samenes nasjonaldag.

Med årets arrangement, som er planlagt 14 februar, setter vi fokus på betydningen av kunst og kultur for urfolks identitet og rettighetskamp. Dette vil vi gjøre gjennom et tredelt arrangement.

Først vil årets urfolkforeleser Ande Somby snakke om «Kunstens betydning i samisk rettighetskamp». Somby er jussprofessor ved Universitetet i Tromsø og aktiv kunstner. Før forelesningen blir det et musikalsk innslag ved Sondre Pettersen og Snorre Bjerck.

Andre del av arrangementet – «Kan kunst endre verden? Kunstens betydning for urfolks identitet og rettighetskamp» – er en rundebordsamtale om kunstens betydning for urfolks identitet og hvordan kunst og kulturuttrykk er brukt som ledd i politisk mobilisering og rettighetskamp, historisk og i dag. Hvordan skal vi forstå kunsten som politisk arena? Hva er det som gir joik og annen kunst politisk kraft? Under hvilke betingelser kan kunst bidra til sosial og politisk endring? Deltakerne er aktive kunstnere, aktivister og forskere på kunst og på politisk mobilisering og bringer ulike perspektiver samtalen. I tillegg til Ánde Somby består rundebordet av

Katarina Isaksen (leder av Bergen Sámiid Searvi, kunster og aktivist)
Sondre Pettersen (musiker og forsker)
Jostein Gundersen (professor ved Fakultetet for Kunst, musikk og design ved UiB)
Siri Gloppen (professor i statsvitenskap ved UiB og leder av LawTransform) vil lede samtalen

Tredje del av arrangementet (med begrenset plass) er en konsert med Sondre Pettersen og Snorre Bjerck på Fløyen. Denne vil holdes i Jiennagoáhti (Lyttegammen) – et kunstverk dedikert til lytting i Bergensfjellet.

Når: 14. februar (onsdag) kl. 16

Hvor: Litteraturhuset i Bergen (Østre Skostredet 5-7)

Photo: Siri Gloppen

Dato
14.02.2024
Sted
Olav H. Hauge, Litteraturhuset i Bergen,