Lokalt valgprogram Nordre

Nordre valgkrets består av kommunene Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Alta, Hasvik, Loppa, Nordreisa og Kvænangen kommuner. Les NSRs lokale valgprogram for denne valgkretsen.

1. Befolkningens historiske fiskerett skal anerkjennes. NSR vil at folket skal få anerkjent de historiske fiskerettighetene, og at man skal kunne leve av fiskeriene ved kysten.

2. Samisk språk skal leve. NSR vil styrke samiskopplæringen i skolene og voksenopplæringen i samisk.

3. Våre barn må få et tilpasset barnehagetilbud. NSR vil arbeide for full dekning for samiske barnehageplasser i Nordre valgkrets.

4. Leveringsplikten skal overholdes. NSR vil sikre at det er landbasert virksomhet langs kysten med tilstrekkelige kvalitetsmessige fiskemottak.

5. Et tilbud til alle. NSR vil at det skal satses mer på kulturformidling og samisk innhold i kulturskole og SFO.

6. Vi vil legge til rette for nye samiske næringer. NSR vil ha et samisk innovasjonsfond for næringsinnovasjon.

7. Vi må kjenne våre røtter. NSR vil at den samiske historien dokumenteres og formidles gjennom flere kurs og samiske språksentre.

8. Ja til rettighetsavklaringer! NSR vil sikre lokalbefolkningens og reindriftas rettigheter i Nord-Troms gjennom å få fortgang i arbeidet med SRU2.

9. Ungdommen er vår fremtid. Vi vil arbeide for at ungdommer som får opplæring i samisk språk får økt stipend.

10. Ja til miljøet. NSR sier Nei til utslipp i Repparfjorden.

11. Samisk innhold og språk i helsetilbudet for samer må sikres. NSR ønsker forbedring av innholdet i helsetilbudet med samisk språk og kultur for samiske pasienter.

12. Flere samiske institusjoner etableres lokalt i dialog med lokale krefter. NSR vil støtte samisk institusjonsutvikling fordi det bidrar til å styrke samisk språk og kultur

Les om NSRs kandidater i Nordre valgkrets.

NSRs nasjonale handlingsprogram kan leses her.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.