Lokalt valgprogram Ávjovárri

Ávjovárri valgkrets består av kommunene Kautokeino, Karasjok og Porsanger. Les det lokale valgprogrammet for NSR i denne Ávjovárri valgkrets.

NSR i Ávjovárre valgkrets vil arbeide for:

 1. At Samisk kunstmuseum og teaterbygget for Beaivváš bygges.
 2. At det opprettes et dokumentasjonssenter for Alta/Kautokeino-saken i Máze.
 3. At det opprettes et samisk Etnomusikksenter i Karasjok.
 4. Produksjon av nye læremidler. Det skal lønne seg for lærere å drive læremiddelutvkling.
 5. SFO skal ha et samisk innhold.
 6. Å styrke kulturskoletilbudet – spesielt det samiske innholdet. Samisk kulturell skolesekk.
 7. Etablering av et samisk leirskoletilbud
 8. God kvalitet og flere arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen.
 9. Tilrettelegge for småskalaproduksjon og salg av lokale matprodukter. Mattilsynets regler må tilpasses samisk matkultur og tradisjoner.
 10. FeFo: elgjakt, fiske og vedteiger skal ikke koste mye for fylkets befolkning
 11. Samiske eldre skal få omsorg basert på samisk språk, verdier og tradisjoner.
 12. Samiske barns rettigheter skal sikres i møtet med barnevernet.
 13. Samisk språksenter i Kautokeino og Karasjok – språkrøkt og språkutvikling er viktig.
 14. Mer samisk barne-TV og samiskspråklige filmer for barn og unge
 15. Styrkede driftsmidler til Samisk filmsenter
 16. Egen samisk radio- og tv-kanal, med bare samisk og urfolksmusikk
 17. Samiske barneblad/tegneserier fast tilbud
 18. Duodji, meahcásteapmi og joik er viktige språk- og tradisjonsbærere.  Vi trenger nye måter å lære ungdommen dette på.
 19. Nei til utvidelse av nasjonalparker hvis det hindrer lokal samisk bruk.
 20. Nasjonale retningslinjer skal ikke hindre kulturbasert utmarkshøsting
 21. Å gjeninnføre 5-km regelen for utmarksfiske i Finnmark. Det er primært lokalbefolkningen som skal ha fiskerettighetene.
 22. En ny rovdyrspolitikk både på land og i vann.
 23. Ingen gruvedrift i samiske områder før vi har et tilfredsstillende lovverk på plass som tar hensyn til samiske interesser.
 24. At alle skal kunne snakke samisk hos legen og på sykehuset
 25. Samisk spesialistlegesenter utvikles til et samisk kompetansesenter i somatisk medisin, og samorganiseres med SANKS.
 26. Nei til strukturering av kystflåten og ja til leveringsplikt for trålerflåten.
 27. Sametinget skal være aktiv i utviklingen av reindriftspolitikken og vern av beitearealene. Arbeide for en rettighetskommisjon i reindriften.
 28. Tvangsslakt er ikke akseptabelt. Reintallstilpasningen må skje i samarbeid med reindrifta og med avviklingsordninger for dem som ønsker det.
 29. Bredbånd til alle, vi må ha god infrastruktur for desentralisert bosetning
 30. Forbedret kollektiv-tilbud i Ávjovárre
 31. Etablering av fagskole i reindrift
 32. Styrking av rekrutteringen til de samiske videregående skolene. Internat-tilbud på videregående nivå
 33. Utvikling av Samisk høgskole til vitenskapelig høgskole og universitet
 34. Sametingets valgmanntall– automatisk beskjed til barn av manntallsførte om at de har rett til å registrere seg
 35. Nei til flytting av Finnmarksklinikken fra Karasjok. Rusomsorgen for
  samer må ikke nedbygges, men styrkes

Her kan du laste ned valgprogrammet til Ávjovárri valgkrets.

Les om NSRs kandidater i Ávjovárri valgkrets.

NSRs nasjonale handlingsprogram kan leses her.

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.